Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2016

Marraskuun työttömyysaste 8,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 marraskuussa 213 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 8,2 prosenttia. Työllisiä oli 11 000 enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/11–2016/11, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/11–2016/11, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 marraskuussa 2 413 000 (virhemarginaali ± 34 000), mikä oli 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 7 000 ja naisia 4 000 enemmän kuin vuoden 2015 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 67,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden marraskuusta 0,5 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä 67,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 marraskuussa 213 000 (virhemarginaali ± 18 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 120 000 ja naisia 94 000.

Työttömyysaste oli marraskuussa 8,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,8 ja naisten 7,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 634 000. Heistä työllisiä oli 236 000 ja työttömiä 45 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 281 000 henkeä. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 16,1 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 marraskuussa 1 483 000 henkeä eli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 166 000, mikä oli 15 000 enemmän vuoden 2015 marraskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/11–2016/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/11 2016/11 2015/11 - 2016/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 108 4 109 0,0
Työvoima yhteensä 2 617 2 626 0,4
Työlliset 2 402 2 413 0,5
– palkansaajat 2 074 2 083 0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 327 330 0,9
Työttömät 216 213 –1,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 490 1 483 –0,5
– piilotyöttömät  151 166 9,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,9 67,7 0,8
Työttömyysaste 8,2 8,1 –0,1
Työvoimaosuus 63,7 63,9 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2016 lopussa kaikkiaan 329 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 14 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kahdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–16 %), Etelä-Pohjanmaalla (–10 %), Lapissa (–10 %), Etelä-Savossa (–8 %), Hämeessä (–8 %) ja Pohjois-Savossa (–8 %). Työttömyys lisääntyi ainoastaan Satakunnan (3  %), Pohjanmaan (2 %) ja Pohjois-Karjalan (1 %) ELY-keskuksen alueella. Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 21 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 129 000 henkilöä, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2015/11–2016/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/11 2016/11 2015/11 - 2016/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 342 329 –4,0
– yli vuoden työttömänä olleet 114 121 6,2
Palveluissa yhteensä 122 129 5,9
– työllistetyt 20 23 15,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 26 27 1,1
– työ- ja koulutuskokeilussa 15 13 –9,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 61 66 8,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 33 39 16,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, marraskuuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/11/tyti_2016_11_2016-12-20_tie_001_fi.html