Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.3.2017

Helmikuun työttömyysaste 9,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 helmikuussa 242 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 9,4 prosenttia. Työllisiä oli 8 000 enemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/02–2017/02, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/02–2017/02, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 helmikuussa 2 390 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 enemmän ja naisia saman verran kuin vuoden 2016 helmikuussa.

Työllisyysast e eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 67,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden helmikuusta 0,5 prosenttiyksikköä 67,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 67,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 helmikuussa 242 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 137 000 ja naisia 105 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 9,2 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,1 ja naisten 8,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 632 000. Heistä työllisiä oli 229 000 ja työttömiä 68 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 297 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 22,8 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 helmikuussa 1 476 000 henkeä eli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 159 000, mikä oli 3 000 enemmän vuoden 2016 helmikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2016/02–2017/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/02 2017/02 2016/02 - 2017/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 110 4 108 0,0
Työvoima yhteensä 2 630 2 632 0,1
Työlliset 2 382 2 390 0,3
– palkansaajat 2 043 2 050 0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 340 340 0,0
Työttömät 248 242 –2,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 480 1 476 –0,2
– piilotyöttömät  156 159 1,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,7 67,3 0,6
Työttömyysaste 9,4 9,2 –0,2
Työvoimaosuus 64,0 64,1 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2017 lopussa kaikkiaan 332 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Kainuussa (–17 %), Etelä-Pohjanmaalla (–12 %), Pirkanmaalla (–11 %) ja Keski-Suomessa (–10 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 23 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 126 000 henkilöä, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 57 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2016/02–2017/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/02 2017/02 2016/02 - 2017/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 361 332 –8,0
– yli vuoden työttömänä olleet 122 117 –3,8
Palveluissa yhteensä 119 126 5,9
– työllistetyt 19 22 15,2
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 25 6,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –7,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 63 66 5,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 60 57 –3,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2017/02/tyti_2017_02_2017-03-21_tie_001_fi.html