Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.11.2017

Lokakuun työttömyysaste 7,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 lokakuussa 197 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 8,1 prosenttia. Työllisiä oli 46 000 enemmän kuin edellisvuoden lokakuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/10–2017/10, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/10–2017/10, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 lokakuussa 2 492 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 16 000 ja naisia 30 000 enemmän kuin vuoden 2016 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 70,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 1,1 prosenttiyksikköä 71,2 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä 68,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 lokakuussa 197 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 93 000 henkeä.

Työttömyysaste oli lokakuussa 7,3 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,4 ja naisten 7,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 625 000. Heistä työllisiä oli 237 000 ja työttömiä 33 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 270 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 12,3 prosenttia, mikä oli 4,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 5,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 lokakuussa 1 429 000 henkeä eli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä  137 000, mikä oli 31 000 vähemmän kuin vuoden 2016 lokakuussa.

Työllisyyden muutokset 2016/10–2017/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/10 2017/10 2016/10 - 2017/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 118 0,2
Työvoima yhteensä 2 663 2 689 1,0
Työlliset 2 446 2 492 1,9
– palkansaajat 2 103 2 180 3,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 343 312 –8,8
Työttömät 217 197 –9,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 446 1 429 –1,2
– piilotyöttömät  168 137 –18,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,4 70,0 1,6
Työttömyysaste 8,1 7,3 –0,8
Työvoimaosuus 64,8 65,3 0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2017 lopussa kaikkiaan 273 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 56 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Satakunnassa (–28 %), Pirkanmaalla (–25 %) ja Keski-Suomessa (–21 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 126 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2016/10–2017/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/10 2017/10 2016/10 - 2017/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 329 273 –17,2
– yli vuoden työttömänä olleet 123 95 –22,9
Palveluissa yhteensä 129 126 –2,5
– työllistetyt 23 24 3,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 22 –18,2
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 12 –6,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 66 68 2,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 40 48 19,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2017/10/tyti_2017_10_2017-11-21_tie_001_fi.html