Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.12.2017

Marraskuun työttömyysaste 7,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 marraskuussa 190 000, mikä oli 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 8,1 prosenttia. Työllisiä oli 83 000 enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 49 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/11–2017/11, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/11–2017/11, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 marraskuussa 2 496 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 83 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 48 000 ja naisia 35 000 enemmän kuin vuoden 2016 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 70,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden marraskuusta 3,1 prosenttiyksikköä 71,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 2,4 prosenttiyksikköä 69,4 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 marraskuussa 190 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 109 000 ja naisia 81 000 henkeä.

Työttömyysaste oli marraskuussa 7,1 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,8 ja naisten 6,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 624 000. Heistä työllisiä oli 247 000 ja työttömiä 43 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 290 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 14,8 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 6,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 marraskuussa 1 434 000 henkeä eli 49 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä  144 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuoden 2016 marraskuussa.

Työllisyyden muutokset 2016/11–2017/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/11 2017/11 2016/11 - 2017/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 119 0,2
Työvoima yhteensä 2 626 2 686 2,2
Työlliset 2 413 2 496 3,4
– palkansaajat 2 083 2 178 4,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 330 317 –3,9
Työttömät 213 190 –11,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 483 1 434 –3,3
– piilotyöttömät  166 144 –12,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,7 70,4 2,7
Työttömyysaste 8,1 7,1 –1,1
Työvoimaosuus 63,9 65,2 1,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2017 lopussa kaikkiaan 271 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 57 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Satakunnassa (–27 %), Pirkanmaalla (–26 %) ja Keski-Suomessa (–22 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 12 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 128 000 henkilöä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 46 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2016/11–2017/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/11 2017/11 2016/11 - 2017/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 329 271 –17,4
– yli vuoden työttömänä olleet 121 92 –24,5
Palveluissa yhteensä 129 128 –1,4
– työllistetyt 23 24 5,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 23 –15,8
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –6,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 66 69 3,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 39 46 18,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tie_001_fi.html