Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.8.2018

Työttömyys väheni heinäkuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 heinäkuussa 75 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 183 000, mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,3 prosenttia ja työllisyysasteen trendi 71,9 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/07–2018/07, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/07–2018/07, 15–74-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue tästä lisää trendistä.

Työllisiä oli vuoden 2018 heinäkuussa 2 631 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 75 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 21 000 ja naisia 54 000 enemmän kuin vuoden 2017 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 74,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 0,8 prosenttiyksikköä 75,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 3,4 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 heinäkuussa 183 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 95 000 ja naisia 88 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 6,5 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,9 prosenttiyksikköä 6,5 prosenttiin ja naisten 1,2 prosenttiyksikköä niin ikään 6,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,3 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 618 000. Heistä työllisiä oli 353 000 ja työttömiä 37 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 390 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 9,4 prosenttia, mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 heinäkuussa 1 309 000 eli 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 119 000, mikä oli 13 000 vähemmän vuoden 2017 heinäkuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2017/07 – 2018/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/07 2018/07 2017/07 - 2018/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 115 4 123 0,2
Työvoima yhteensä 2 763 2 814 1,8
Työlliset 2 556 2 631 2,9
– palkansaajat 2 240 2 302 2,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 316 329 4,0
Työttömät 207 183 –11,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 352 1 309 –3,2
– piilotyöttömät  132 119 –9,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 72,0 74,1 2,1
Työttömyysaste 7,5 6,5 –1,0
Työvoimaosuus 67,2 68,3 1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli heinäkuun 2018 lopussa kaikkiaan 284 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 45 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–20 %), Etelä-Pohjanmaalla (–17 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–17 %) ja Satakunnassa (–17 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 106 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2017/07–2018/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/07 2018/07 2017/07 - 2018/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 329 284 –13,7
– yli vuoden työttömänä olleet 106 77 –27,5
Palveluissa yhteensä 100 106 6,1
– työllistetyt 24 25 6,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 16 16 1,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 8 8 0,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 52 56 8,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 39 48 22,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/07/tyti_2018_07_2018-08-21_tie_001_fi.html?ad=notify