Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 20.11.2018

Työttömyys väheni ja työllisyys kasvoi lokakuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 lokakuussa 43 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 171 000, mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia ja työllisyysasteen trendi 71,8 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/10–2018/10, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/10–2018/10, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2018 lokakuussa 2 535 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 14 000 ja naisia 29 000 enemmän kuin vuoden 2017 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 0,9 prosenttiyksikköä 72,0 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,1 prosenttiyksikköä 71,0 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 lokakuussa 171 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 95 000 ja naisia 76 000.

Työttömyysaste oli lokakuussa 6,3 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä 6,8 prosenttiin ja naisten 1,4 prosenttiyksikköä 5,8 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 617 000. Heistä työllisiä oli 232 000 ja työttömiä 40 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 273 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 14,7 prosenttia, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,5 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 lokakuussa 1 419 000 eli 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 130 000, mikä oli 7 000 vähemmän vuoden 2017 lokakuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2017/10 – 2018/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/10 2018/10 2017/10 - 2018/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 118 4 126 0,2
Työvoima yhteensä 2 689 2 707 0,7
Työlliset 2 492 2 535 1,7
– palkansaajat 2 180 2 202 1,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 312 332 6,3
Työttömät 197 171 –13,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 429 1 419 –0,7
– piilotyöttömät  137 130 –4,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,0 71,5 1,5
Työttömyysaste 7,3 6,3 –1,0
Työvoimaosuus 65,3 65,6 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli lokakuun 2018 lopussa kaikkiaan 230 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 42 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–25 %), Pohjanmaalla (–20 %), Kaakkois-Suomessa (–18 %), Etelä-Pohjanmaalla (–18 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–18 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 8 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 131 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 57 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2017/10–2018/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/10 2018/10 2017/10 - 2018/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 273 230 –15,5
– yli vuoden työttömänä olleet 95 68 –27,8
Palveluissa yhteensä 126 131 4,2
– työllistetyt 24 25 4,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 24 11,1
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 11 –6,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 68 70 3,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 48 57 19,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/10/tyti_2018_10_2018-11-20_tie_001_fi.html