Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.5.2019

Työllisten määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2019 huhtikuussa 28 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 220 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendi oli 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendi 6,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/04–2019/04, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/04–2019/04, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2019 huhtikuussa 2 520 000 (virhemarginaali ±35 000), mikä oli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 22 000 ja naisia 6 000 enemmän kuin vuoden 2018 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 71,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden huhtikuusta 1,6 prosenttiyksikköä 71,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,7 prosenttiyksikköä 70,6 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 huhtikuussa 220 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 124 000 ja naisia 96 000.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,0 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin ja naisten 0,5 prosenttiyksikköä 7,3 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 6,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 615 000. Heistä työllisiä oli 250 000 ja työttömiä 77 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 327 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 23,4 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,5 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 huhtikuussa 1 385 000 eli 12 0000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 108 000, mikä on vuoden 2018 huhtikuuhun verrattuna 6 000 vähemmän.

Työllisyyden muutokset 2018/04 – 2019/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/04 2019/04 2018/04 - 2019/04
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 122 4 124 0,1
Työvoima yhteensä 2 725 2 739 0,5
Työlliset 2 491 2 520 1,1
– palkansaajat 2 153 2 194 1,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 338 325 –3,8
Työttömät 233 220 –5,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 397 1 385 –0,9
– piilotyöttömät  114 108 –5,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,1 71,2 1,2
Työttömyysaste 8,6 8,0 –0,5
Työvoimaosuus 66,1 66,4 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli huhtikuun 2019 lopussa kaikkiaan 230 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 25 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Etelä-Savossa (–15 %), Kaakkois-Suomessa (–14 %) ja Kainuussa (–14 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 12 000, mikä oli lähes sama määrä kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 130 000 henkilöä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 69 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2018/04–2019/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/04 2019/04 2018/04 - 2019/04
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 255 230 –9,8
– yli vuoden työttömänä olleet 81 63 –21,7
Palveluissa yhteensä 132 130 –1,7
– työllistetyt 26 25 –4,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 25 5,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 10 –19,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 70 70 –0,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 60 69 14,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot . Katso Muutoksia tietokannassa.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.05.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2019/04/tyti_2019_04_2019-05-23_tie_001_fi.html