Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.7.2020

Työllisyys laski ja työttömyys nousi selvästi kesäkuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 kesäkuussa 87 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 47 000 enemmän kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/06–2020/06, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/06–2020/06, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli kesäkuussa 72,4 prosenttia ja toukokuussa 72,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku oli kesäkuussa 6,7 prosenttia, kuten se oli myös toukokuussa.

Työllisiä oli vuoden 2020 kesäkuussa 2 586 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 87 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 27 000 vähemmän ja naisia 61 000 vähemmän kuin vuoden 2019 kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 73,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 75,7 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden kesäkuusta 1,0 prosenttiyksikköä 75,6 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 3,2 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 kesäkuussa 223 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 112 000 ja naisia 111 000.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 7,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden kesäkuusta 0,8 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 608 000. Heistä työllisiä oli 321 000 ja työttömiä 85 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 406 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 20,9 prosenttia, mikä oli 5,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 14,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 kesäkuussa 1 326 000, mikä oli 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 179 000, mikä oli 47 000 enemmän kuin vuoden 2019 kesäkuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/06 – 2020/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/06 2020/06 2019/06 - 2020/06
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 125 4 135 0,2
Työvoima yhteensä 2 849 2809 –1,4
Työlliset 2 673 2 586 –3,3
– palkansaajat 2 313 2 232 –3,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 360 353 –1,9
Työttömät 176 223 26,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 276 1 326 3,9
– piilotyöttömät  131 179 36,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 75,7 73,7 –2,1
Työttömyysaste 6,2 7,9 1,8
Työvoimaosuus 69,1 67,9 –1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 514 000, mikä oli 79 000 vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana. Työllisten määrä vähentyi eniten tukku- ja vähittäiskaupassa (G) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (I).

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2020 toisella neljänneksellä oli 6,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä keskimäärin 245 000, mikä oli 30 000 enemmän kuin vuoden 2019 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2020 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä 1 375 000, mikä oli 58 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 179 000, mikä oli 67 000 enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2019/II – 2020/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2019/II 2020/II 2019/II - 2020/II
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 808 2 759 –1,8
Työlliset yhteensä 2 593 2 514 –3,1
Työttömät yhteensä 215 245 14,1
– miehet 120 130 8,9
– naiset 95 115 20,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 317 1 375 4,4
– piilotyöttömät  111 179 60,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2020 lopussa kaikkiaan 417 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 163 000 korkeampi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys nousi kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (85 %), Pohjanmaalla (79 %), Pirkanmaalla (70 %), Varsinais-Suomessa (64 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (63 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (28 %), Pohjois-Karjalassa (36 %) ja Etelä-Savossa (42 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 117 000, mikä oli 107 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 98 000 henkilöä, mikä oli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 59 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 24 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2019/06–2020/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/06 2020/06 2019/06 - 2020/06
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 254 417 64,0
– yli vuoden työttömänä olleet 64 75 17,8
Palveluissa yhteensä 110 98 –10,7
– työllistetyt 25 21 –14,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 19 22 15,1
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 5 –44,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 57 50 –12,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 53 48 –9,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Työnantajasektorin uuden luokittelun mukainen vertailutieto vuodelta 2019 julkaistaan ainoastaan kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten liitetaulukoissa.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (602,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tie_001_fi.html