Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.3.2021

Työllisten määrä laski vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 tammikuussa 61 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 41 000 enemmän kuin vuoden 2020 tammikuussa.

Työllisyyden muutokset 2020/01 – 2021/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/01 2021/01 2020/01 - 2021/01
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 132 4 127 –0,1
Työvoima yhteensä 2 727 2 707 –0,7
Työlliset 2 534 2 473 –2,4
Työttömät 194 235 21,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 404 1 420 1,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 71,9 69,9 –2,0
Työttömyysaste 7,1 8,7 1,6
Työvoimaosuus 66,0 65,6 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa. Tammikuuta 2021 koskevat tiedot voivat myöhemmin revisoitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi. Uudistuksesta johtuen tässä tiedotteessa julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit, eikä trendilukuja julkaista.

Vuoden 2020 tammikuun tiedot on laskettu taannehtivasti vertailua varten uudella estimointimenetelmällä ja ne poikkeavat aiemmin julkaistuista tiedoista. Myös vuoden 2020 tammikuun tiedot voivat myöhemmin revisoitua.

Tammikuuta 2021 koskevia alustavia tietoja ei myöskään viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan.

Lopulliset tiedot julkaistaan maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen 2021 tietojen julkaisemisen yhteydessä.

Työllisiä oli vuoden 2021 tammikuussa 2 473 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 61 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 vähemmän ja naisia 31 000 vähemmän kuin vuoden 2020 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 69,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,9 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden tammikuusta 1,8 prosenttiyksikköä 70,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 2,2 prosenttiyksikköä 69,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 tammikuussa 235 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 41 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 132 000 ja naisia 103 000.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 1,9 prosenttiyksikköä 9,4 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2021 tammikuussa 1 420 000, mikä oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2021 lopussa kaikkiaan 333 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 81 000 korkeampi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys nousi tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (56 %), Varsinais-Suomessa (32 %), Lapissa (32 %) ja Pohjanmaalla (29 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (7 %), Etelä-Savossa (12 %), Pohjois-Karjalassa (13 %) ja Kaakkois-Suomessa (13 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 58 000, mikä oli 39 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 112 000 henkilöä, mikä oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 84 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2020/01–2021/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/01 2021/01 2020/01 - 2021/01
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 252 333 32,2
– yli vuoden työttömänä olleet 63 93 47,3
Palveluissa yhteensä 116 112 –3,1
– työllistetyt 22 23 1,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 25 13,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 8 6 –24,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 63 58 –7,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 93 84 –9,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja jakelu alkuvuonna 2021

Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu vuoden 2021 alusta lähtien?

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, tammikuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (264,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 02.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/01/tyti_2021_01_2021-03-02_tie_001_fi.html