Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2013

  2013
Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 2 792 933
Yksilöllinen henkivakuutus yhteensä 2 732 511
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 225 842
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat vakuutusajan päättyessä 703 402
Yksilöllinen henkivakuutus - Takaisinostot 1 721 752
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 12 554
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut korvaukset 68 960
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutussummat kuolintapauksessa 26 361
Muu ryhmähenkivakuutus yhteensä 34 061
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 10 437
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 1 652
Muu ryhmähenkivakuutus - Muut korvaukset 21 972
Eläkevakuutus yhteensä 1 127 918
Yksilöllinen eläkevakuutus yhteensä 747 914
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 664 541
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut korvaukset 24 263
Yksilöllinen eläkevakuutus - Takaisinostot 59 110
Ryhmäeläkevakuutus yhteensä 380 004
Ryhmäeläkevakuutus- Vanhuuseläkkeet 343 616
Ryhmäeläkevakuutus - Muut korvaukset 24 047
Ryhmäeläkevakuutus- Takaisinostot 12 341
Ensivakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 3 920 851
Jälleenvakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 6 124
Maksetut korvaukset yhteensä 3 926 975
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 19 979 433
Eläkevakuutus yhteensä 13 640 234
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 19 908 247
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 46 581
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 24 605
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 10 618 969
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 3 021 265
Ensivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 33 619 666
Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 3 742
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä 33 623 408
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta -
Korvausvastuu (ml. tasoitusmäärä), 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 423 139
Eläkevakuutus yhteensä 5 100 992
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 342 903
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 15 186
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 65 049
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 2 124 787
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 2 976 205
Ensivakuutuksen korvausvastuu yhteensä 5 524 130
Jälleenvakuutuksen korvausvastuu yhteensä 3 480
Korvausvastuu yhteensä 5 527 611
Jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta -
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_004_fi.html