Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.10.2018

Vakuutusyhtiöiden voitot kasvoivat vuonna 2017

Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu tilikauden voitto kasvoi vuonna 2017 1,3 miljardiin euroon edellisvuoden 0,8 miljardista eurosta. Sijoitusvarallisuutta vakuutusyhtiöillä oli 31.12.2017 124 miljardia euroa. Lisäksi henkivakuutusyhtiöillä oli sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia sijoituksia 38 miljardin euron edestä.

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2017, milj. euroa

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2017, milj. euroa

Työeläkevakuutusyhtiöt

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset koostuvat lakisääteisestä eläkevakuutuksesta. Maksutulot ja maksetut korvaukset jatkoivat vuonna 2017 kasvuaan. Vakuutusmaksutulo kasvoi 3,6 prosentilla 14,1 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset puolestaan kasvoivat 3,7 prosentilla 14,9 miljardiin euroon. Korvauskulut, johon lasketaan maksettujen korvausten lisäksi myös korvausvastuun muutos, laskivat viime vuodesta 3,2 miljardilla eurolla 14,4 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminta oli työeläkevakuutusyhtiöille vuonna 2017 tuottoisaa. Sijoitusten nettotuotot kasvoivat 8,7 miljardiin euroon vuodentakaisesta 4,5 miljardista eurosta. Sijoitusten tuotot kasvoivat 6,9 prosenttia kun kulut pienenivät 7,8 prosenttia. Erityisesti pienentyneet myyntitappiot laskivat sijoitustoiminnan kuluja. Sijoitusten tasearvo kasvoi 6,4 prosentilla 94,3 miljardiin euroon. Osakkeet ja osuudet jatkoivat kasvuaan samalla kun rahoitusmarkkinavälineiden osuus sijoitusvarallisuudesta jatkoi laskuaan. Osakkeiden ja osuuksien tasearvo kasvoi 12,3 prosenttia 59,4 miljardiin euroon ja niiden osuus oli 63 prosenttia kaikista työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista.

Vakuutustekninen vastuuvelka oli vuoden 2017 lopussa 99,1 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen oli 8,2 prosenttia. Vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksen takana oli vakuutusmaksuvastuun 17,3 prosentin kasvu 54,2 miljardiin euroon.

Henkivakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset ensivakuutuksesta pysyivät vuonna 2017 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2016. Vakuutusmaksutulot olivat 4,5 miljardia ja maksetut korvaukset 4,2 miljardia euroa. Henkivakuutuksesta saadut maksutulot olivat 3,9 miljardia euroa ja maksetut korvaukset 2,9 miljardia euroa. Kapitalisaatiosopimuksista saadut maksutulot kääntyivät kasvuun viime vuoden jälkeen, mutta yksilöllisissä säästövakuutuksissa ja riskivakuutuksissa vakuutusmaksutulot pienenivät. Puolestaan maksetuissa korvauksissa kapitalisaatiosopimuksista oli pientä laskua, kun taas yksilöllisten säästövakuutusten maksetut korvaukset nousivat vuodentakaisesta. Eläkevakuutuksista saadut maksutulot pienenivät vuoden 2016 672 miljoonasta eurosta 607 miljoonaan euroon. Samalla myös eläkevakuutuksista maksetut korvaukset, eli eläkkeet, laskivat miljardilla eurolla 1,3 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuotto laski vuodentakaisesta 3,5 prosenttia kolmeen miljardiin euroon. Tuotot pienenivät 2,5 prosenttia 2,6 miljardiin euroon ja kulut nousivat 11,6 prosenttia 1,3 miljardiin euroon. Sijoitusten realisoitumattomien arvonmuutosten ja arvonkorotusten ja niiden oikaisujen nettovaikutus sijoitustoiminnan nettotuottoon pysyi viime vuoden lailla selvästi positiivisena, ollen 1,7 miljardia euroa. Sijoitusten tasearvo jatkoi laskuaan. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusvarallisuus oli vuoden 2017 lopulla 18,6 miljardia euroa, mikä on 6,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Rahoitusmarkkinavälineet olivat edelleen selvästi henkivakuutusyhtiöiden suurin taseen sijoituserä, kattaen 61,1 prosenttia kaikista henkivakuutusyhtiöiden sijoituksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten rooli henkivakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2017 sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten tasearvo oli 37,8 miljardia euroa, eli 9,6 prosenttia suurempi kuin vuonna 2016.

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutustekninen vastuuvelka ilman sijoitussidonnaisia vakuutuksia pieneni vuodentakaisesta 5,6 prosenttia 17,8 miljardiin euroon. Vastuuvelka yhteensä kasvoi 4,3 prosenttia 55,6 miljardiin euroon. Erityisesti yksilöllisten säästövakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten vastuuvelka kasvoi viime vuodesta. Eläkevakuutusten vastuuvelka pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, ollen 20,8 miljardia euroa.

Vuosi 2017 oli henkivakuutusyhtiöille voittoisa. Tilikauden voitto kasvoi 598 miljoonaan euroon edellisen vuoden 237 miljoonasta eurosta. Vakuutusmaksutulojen, maksettujen korvausten ja sijoitusten nettotuottojen pysyessä lähes vuoden 2016 tasolla, vakuutusmaksuvastuun pieneneminen selittää paljolti kasvanutta tilikauden voittoa.

Vahinkovakuutusyhtiöt

Vahinkovakuutussegmentillä vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä tapahtui yritysjärjestely, joka vaikutti vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettuihin tilinpäätöslukuihin. Tästä syystä varsinkin tase-erissä on suuria muutoksia vuodentakaisiin lukuihin.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot laskivat vuodentakaisesta 4,6 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset laskivat 9,5 prosenttia 2,7 miljardiin euroon. Suurimmassa osassa vakuutusluokkia maksutulot ja maksetut korvaukset laskivat, mutta sairaus- ja muissa tapaturmavakuutuksissa molemmissa oli pientä kasvua. Tulevan jälleenvakuutuksen maksetut korvaukset olivat positiivisia (ks. liitetaulukko 4). Erään vaikuttaa vakuutuskannansiirtojen kirjanpidollinen käsittely.

Liikekulut laskivat vuoden 2016 877 miljoonasta eurosta 3,4 prosenttia 847 miljoonaan euroon. Vakuutustekninen kate tasoitusmäärän jälkeen jäi 130 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuonna 2016, 158 miljoonaan euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuotto kasvoi 61 prosenttia 707 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat 37 prosentilla 1,1 miljardiin, kun kulut nousivat 8,1 prosentilla 392 miljoonaan euroon. Myyntivoitot kasvattivat merkittävästi sijoitustoiminnan tuottoja. Myyntivoitot kasvoivat vuonna 2017 450 miljoonaan euroon edellisvuoden 260 miljoonasta eurosta.

Kasvaneiden sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta vahinkovakuutusyhtiöiden tilikauden tulos koheni vuodentakaisesta 586 miljoonasta eurosta 20,1 prosenttia 704 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutusyhtiöiden taseet pienenivät 17,8 prosenttia ja olivat vuoden 2017 lopulla 13,6 miljardia euroa. Sijoitusvarat puolestaan pienenivät 20,2 prosenttia 11,2 miljardiin euroon. Merkittävin muutos sijoitusvaroissa oli rahoitusmarkkinavälineiden tasearvon pieneneminen 7,8 miljardista eurosta 3,7 miljardiin euroon. Näin ollen osakkeet ja osuudet, joiden tase-arvo nousi 3,8 miljardista eurosta 4,6 miljardiin euroon, nousivat vahinkovakuutusyhtiöiden suurimmaksi sijoitusten tase-eräksi. Niiden osuus oli 41,4 prosenttia kaikista sijoituksista. Taseiden velkapuolella vakuutustekninen vastuuvelka oli 9,6 miljardia euroa, eli 22,7 prosenttia pienempi kuin vuonna 2016. Oma pääoma pysyi edellisvuoden tasolla, ollen 3,2 miljardia euroa. Oma pääoman osuus taseista kasvoi 23,4 prosenttiin vuoden 2016 18,9 prosentista.

Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokanta- ja liitetaulukoista sekä muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (ks. tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdassa ”Linkit”). Vakuutustoiminta-tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja, kuten tuloslaskelman, taseen, sijoitukset sekä vakuutusluokittaisia tietoja. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla. Tarkemmin tilastosta ja tilinpäätöksen käsitteistä, katso tilaston kotisivun kohdat ”Laatuseloste”.


Lähde: Vakuutustoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (310,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tie_001_fi.html