Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.1.2015

Bruttokansantuote supistui 1,3 prosenttia vuonna 2013

Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,3 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan, aiemmin supistumiseksi arvioitiin 1,2 prosenttia. Myös vuoden 2012 kansantalouden tilinpitoa tarkistettiin: bruttokansantuote pieneni 1,4 prosenttia aiemmin arvioidun 1,5 prosentin sijasta kansantalouden tarjonnan ja kysynnän tasapainottamisen seurauksena.

Tuotantoa vähensi vuonna 2013 lähinnä viennin ja investointien supistuminen. Viennin volyymi väheni 0,7 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,6 prosenttia. Investointien volyymi supistui 5,3 prosenttia. Myös kulutusmenot vähenivät hieman, volyymiltaan 0,2 prosenttia.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo supistui 0,3 prosenttia vuonna 2013. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui myös 0,3 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös hyvinvointipalvelut kuten julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Kotitalouksien säästämisaste kasvoi vuonna 2013 1,8 prosenttiin eli kotitaloudet kuluttivat hieman vähemmän kuin ansaitsivat.

Suurimmat tarkistukset kansantalouden tilinpidossa tehtiin Suomen ja ulkomaiden välisiin taloustoimiin sekä julkisyhteisöjen tietoihin. Tavaroiden ja palveluiden viennistä ja tuonnista sekä ulkomaisista omaisuustuloista ja -menoista saatiin uusia tietoja. Julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2013 tarkentui 2,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Aikasarjoihin tehtiin pari pientä tarkistusta. Ulkomaisiin korkoihin lisättiin Euroopan keskuspankilta saatu korkotuotto, joka liittyy eurosetelien kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä. Tämä muutti myös kansantuloa. Ulkomailla omistetuista asunnoista kirjattu laskennallinen omaisuustulo siirrettiin omaisuustulojen sisällä alaerästä toiseen. Kotitalouksien velkaantumisaste muuttui, koska kotitalouksien lainavelkaa tarkistettiin.

Vuoden 2014 ennakkotiedot julkaistaan 2.3.2015.

Kansantalouden tilinpito 2004-2013*, taulukot, PDF


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela 029 551 3316, Markku Räty 029 551 2647, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2013/vtp_2013_2015-01-30_tie_001_fi.html