Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.4.2014

Yliopistoissa 167 200 opiskelijaa vuonna 2013


Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 167 200 opiskelijaa vuonna 2013. Opiskelijamäärä vähentyi prosentin edellisvuoteen verrattuna. Alempaa korkeakoulututkintoa opiskeli 93 200 ja ylempää korkeakoulututkintoa 49 300 opiskelijaa. Lääkärien erikoistumiskoulutuksessa oli 4 400 ja lisensiaattikoulutuksessa 1 600 opiskelijaa. Tohtorintutkintoa opiskelevien osuus kaikista opiskelijoista oli 11 prosenttia, 18 700 opiskelijaa.

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Vuonna 2013 eniten opiskelijoita oli kaupan ja hallinnon alalla, 26 prosenttia. Kaikista opiskelijoista humanistisella ja opetusalalla opiskelijoita oli lähes yhtä paljon, 25 prosenttia. Kolmanneksi eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 19 prosenttia. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 54 prosenttia, mutta koulutusaloittain tarkasteltuna vaihtelu oli suurta. Humanistisella ja opetusalalla naisten osuus oli 76 prosenttia ja sosiaali- ja terveysalalla 68 prosenttia, mutta tekniikan ja liikenteen alalla vain 22 prosenttia.

Yliopistoissa alemman ja ylemmän korkeakoulututkintojen uusien opiskelijoiden määrät kasvoivat hieman, mutta tutkijakoulutuksen vähentyivät. Vuonna 2013 alemman korkeakoulututkinnon aloitti 17 200 ja ylemmän korkeakoulututkinnon 6 500 opiskelijaa. Tohtorintutkinnon aloitti 1 800 opiskelijaa.

Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 35 200 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Aalto-yliopistossa, 19 400 opiskelijaa ja Turun yliopistossa, 17 400 opiskelijaa. Vuonna 2013 yhdistyivät Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia Taideyliopistoksi, jossa oli 2 000 opiskelijaa.

Tarkempia aikasarjatietoja yliopisto-opiskelijoista ja uusista opiskelijoista koulutuksen ja yliopiston mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2013/01/yop_2013_01_2014-04-25_tie_001_fi.html