Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 25.4.2014

Antalet universitetsstuderande 167 200 år 2013


Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 167 200 år 2013. Antalet studerande minskade med en procent jämfört med året innan. Antalet studerande som studerade för lägre högskoleexamen var 93 200 och för högre högskoleexamen 49 300. Antalet studerande i specialiseringsutbildning för läkare var 4 400 och i licentiatutbildning 1 600. Andelen studerande i doktorsutbildning av alla studerande var 11 procent, 18 700 studerande.

Universitetsstuderande efter utbildningsområde (undervisningförvaltningens klassificering 1995) och kön 2013

Universitetsstuderande efter utbildningsområde (undervisningförvaltningens klassificering 1995) och kön 2013

År 2013 fanns det flest studerande inom handel och administration, 26 procent. Av alla studerande fanns det nästan lika många inom det humanistiska och pedagogiska området, dvs. 25 procent. Tredje flest studerande hade området teknik och kommunikation, 19 procent. Andelen kvinnor av alla studerande inom utbildning som leder till examen var 54 procent, men sett till utbildningsområde var variationen stor. Inom det humanistiska och pedagogiska området var andelen kvinnor 76 procent och inom social- och hälsovård 68 procent, men inom teknik och kommunikation bara 22 procent.

Vid universiteten steg antalet nya studerande i utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen något, men antalet studerande i forskarutbildning minskade. År 2013 var antalet studerande som började studera för lägre högskoleexamen 17 200 och för högre högskoleexamen 6 500. Antalet studerande som började studera för doktorsexamen var 1 800.

Helsingfors universitet hade det största antalet studerande, 35 200. Näst flest studerande hade Aalto-universitetet, 19 400 studerande, och Åbo universitet, 17 400 studerande. År 2013 slogs Teaterhögskolan, Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin samman till Konstuniversitet, där antalet studerande uppgick till 2 000.

Noggrannare tidsserieuppgifter om universitetsstuderande och nya studerande efter utbildning och universitet finns tillgängliga i tabellbilagor .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2013/01/yop_2013_01_2014-04-25_tie_001_sv.html