Publikationer

På den här sidan hittar du information om Statistikcentralens tryckta och digitala publikationer, publikationernas söksystem och Statistikcentralens digitaliserade publikationer.

En del av publikationerna är tillgängliga på webben, medan en del av de tryckta publikationerna går att låna från Statistikbiblioteket.

Statistikcentralens nyaste publikationer

Bekanta dig med våra nyaste publikationer i tjänsten Finna

Nya statistikpubliceringar

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter som meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden vardagar kl. 8.00. Bekanta dig med de senaste offentliggörandena eller bläddra i kalendern för att se kommande publikationer.

Sök publikationer

I söktjänsten Finna kan du söka Statistikcentralens publikationer samt artiklar i de tidskrifter och samlingspublikationer som vi publicerar. Uppgifterna om artiklarna har sparats där fr.o.m. år 1990. En del av artiklarna och publikationerna är tillgängliga på webben. Via Finna hittar du också gamla digitaliserade statistikpublikationer.

Sök digitaliserade statistikpublikationer

Publikationerna i serien Finlands officiella statistik fr.o.m. 1860-talet har digitaliserats till pdf-filer och sparats i publikationsarkivet Otos. I Otos finns också Statistikcentralens nyare publikationer i pdf-format. Största delen av publikationerna kan läsas i sin helhet och laddas ner från tjänsten.

Otos har en egen sökfunktion, men du hittar material också via Statistikcentralen-Finna.

Försäljning av publikationer

Statistikcentralens publikationer kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst.

Kundtjänst, PunaMusta Oy
e-post: verkkokauppa@punamusta.com
tfn 010 2308 375 kl. 8-16 vardagar

Tilläggsuppgifter

Informationstjänst, Statistikcentralen
e-post: info@stat.fi
tfn 029 551 2220

Senast uppdaterad 24.5.2024