Vieraskieliset

 

Vuoden 2020 lopussa Suomessa asui yli 432 800 vieraskielistä eli henkilöä, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä kielen mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti vieraskielistä väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri kielten mukaan.

 Vieraskieliset - Väestö kielen mukaan 1990-2016

Vuoden 2020 lopussa Suomessa asui yli 432 800 vieraskielistä, eli 7,8 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 20 200 hengellä, eli 4,9 prosenttia edellisvuodesta.

 Vieraskieliset - Suurimmat vieraskielisten määrät 2016

Venäjä on selvästi yleisin vieras kieli. Sitä puhui vuonna 2020 äidinkielenään yli 84 000 henkilöä. Toiseksi yleisin kieli on viro, jota puhui lähes 50 000 henkilöä. Seuraavaksi suurimmat kieliryhmät ovat arabia, englanti ja somali.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja vieraskielisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri kieliryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Vieraskieliset - Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

 Vieraskieliset - Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

Vieraskieliset -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

 Vieraskielisten ikärakenne 2016

Vieraskieliset -  Kotimaisten kielten puhujien ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri kieliryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Vieraskieliset - Miesten osuus (%) eri kieliryhmissä 2016