Vieraskieliset

Vuoden 2021 lopussa Suomessa asui 458 000 vieraskielistä eli henkilöä, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä kielen mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti vieraskielistä väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri kielten mukaan.

 Vieraskieliset - Väestö kielen mukaan 1990-2016

Vuoden 2021 lopussa Suomessa asui 458 000 vieraskielistä, eli 8,3 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 25 100 hengellä eli 5,8 prosenttia.

 Vieraskieliset - Suurimmat vieraskielisten määrät 2016

Venäjä on selvästi yleisin vieras kieli. Sitä puhui vuonna 2021 äidinkielenään vajaa 88 000 henkilöä. Toiseksi yleisin kieli on viro, jota puhui hieman yli 50 000 henkilöä. Seuraavaksi suurimmat kieliryhmät ovat arabia, englanti ja somali.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja vieraskielisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri kieliryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Vieraskieliset - Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

 Vieraskieliset - Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

Vieraskieliset -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) eri kieliryhmissä 2016

 Vieraskielisten ikärakenne 2016

Vieraskieliset -  Kotimaisten kielten puhujien ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri kieliryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Vieraskieliset - Miesten osuus (%) eri kieliryhmissä 2016