Ta kontakt

Webbtjänsten för Statistisk översikt upprätthålls av det databasteam som ansvarar för Statistikcentralens tidsseriedatabaser.

Vid problemsituationer var god sänd e-post till databastjänstjouren under adress tietokannat@stat.fi eller ring +358 29 551 2456.