Beställning och priser

Beställning

Webbtjänsten för Statistisk översikt upprätthålls av det databasteam som ansvarar för Statistikcentralens tidsseriedatabaser. Var god sänd e-post till databastjänstjouren under adress tietokannat@stat.fi eller ring +358 29 551 2456.

Enskild licens

Med en licenspris för en användare får kunden en personlig användaridentifikation. Kunden är skyldig att omedelbart meddela Statistikcentralen om identifikationer misstänks ha kommit i händerna på obehöriga personer.

Organisationslicens

Priset på organisationslicens bestäms enligt det totala antalet anställda vid den organisation som skaffar tjänsten. Som beräkningsgrund används hela organisationens personal, inte bara antalet personer som direkt använder tjänsten i organisationens interna nät.

Tjänsten levereras med en användaridentifikation som baserar sig på IP-adresser. Tjänsten kan då användas utan identifikation och lösenord i de arbetsstationer eller undernät, vars adresser kunden enligt avtal levererat till Statistikcentralen. Kunden är skyldig att meddela Statistikcentralen om ändringar av adresser till terminaler eller servrar samt om förändringar i antalet anställda som påverkar priset på tjänsten.

Leveranssätt, moms och övriga leveransvillkor

Avtalen är fortlöpande beställningar som är i kraft tillsvidare. I priset på tjänsten tillkommer moms. Statistikcentralen förbehåller sig rätten till prisförändringar. Tjänsten debiteras med 14 dagars betalningstid netto. Efter beställningsåret debiteras tjänsten i samband med årsfaktureringen av Statistikcentralens produkter och tjänster.

En kund som gjort en fortlöpande beställning på webbtjänsten Statistisk översikt kan när som helst säga upp beställningen. Kunden är skyldig att meddela Statistikcentralen om väsentliga förändringar i antalet anställda och förändringen beaktas i följande fakturering av webbtjänsten.

De kunder som skaffat en enskild licens får en identifikation och ett lösenord som behövs för tjänsten.

De kunder som skaffat en organisationslicens får tjänsten kopplad i sina nät med en användaridentifikation som baserar sig på IP-adresser till de adresser som angivits i avtalet. Kundens kontaktperson får en användaridentifikation/lösenord för att testa tjänsten. Om en kund som skaffar en organisationslicens inte i sina arbetsstationer har fasta IP-adresser som syns utåt eller om de inte använder sådana nätservrar, vars adress bruksrätten kan anslutas till, bör kunden kontakta Statistikcentralens kontaktpersoner för att komma överens om andra metoder.

Införande av webbtjänsten

Efter att avtalet ingåtts levererar Statistikcentralen de nödvändiga anvisningarna för öppnande av tjänsten i kundens nätverk samt kontaktinformation om de personer som ansvarar för länkarna vid Statistikcentralen.

 

Priser

Enskild licens

Med en licens för en användare får kunden en personlig användaridentifikation för 250 euro per år. Moms tillkommer.

Organisationslicens

Priserna på webbtjänsten Statistisk översikt enligt antalet anställda:

Antal anställda Pris (€)
29 505
1019 569
2049 658
5099 791
100–199 905
200–499 1 037
500–999 1 253
1 000–1 499 1 436
1 500–1 999 1 556
2 000–2 999 1 651
3 000–4 999 1 791
5 000–7 499 1 981
7 500–9 999 2 151
10 000 2 278

Moms tillkommer.