Muutoksia tietokannassa

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukossa 035 on julkaistu taannehtivasti korjatut aikasarjat 25.5.2021

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukossa 035 on julkaistu uuden estimointimenetelmän mukaiset taannehtivasti korjatut aikasarjat. Korjatut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Vanhat aikasarjat sisältävä taulukko on siirretty arkistoon.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia 4.5.2021

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa, ja vuosien 2011 - 2020 tiedot on korjattu takautuvasti uuden estimointimenetelmän mukaisiksi. Päivitetyt taulukot 010, 015 ja 040 sisältävät korjatut kuukausiaikasarjat vuosilta 2011 - 2020 sekä korjatut neljännes- ja vuosiaikasarjat vuosilta 2019 - 2021. Korjatut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Vanhat aikasarjat sisältävät taulukot on siirretty arkistoon. Taulukon 035 aikasarjoja ei ole toistaiseksi päivitetty.

Työvoimatutkimuksen neljännesvuosi- ja vuositaulukoiden taannehtivasti korjatut aikasarjat täydennetään ja julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

29.4.2019 Uudet tilastotiedot 7.5. alkaen jo kello 8

Tilastokeskus aikaistaa tilastojulkistuksiaan. Uudet tilastotiedot julkaistaan jatkossa verkkosivuilla ja tietokannoissa jo kello 8. Nykyinen julkistusaika on kello 9. Muutos koskee kaikkia Tilastokeskuksen tilastojulkistuksia 7.5. alkaen.

29.3.2018 Kansantalouden tilinpidon tuoteveroja sekä omaisuustuloja ja -menoja on korjattu 

Korjaus kohdistui julkisyhteisöihin. Saadut tuoteverot pienenivät 243 milj. euroa, saadut osingot pienenivät 93 milj. euroa ja maksetut korot pienenivät 23 milj. euroa. Yhteisvaikutus julkisyhteisöjen nettoluotonantoon on -313 milj. euroa. Korjaus pienentää BKT:n muutosta  0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa 0,2 %-yksikköä.

22.3.2018 Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä

Kansantalouden tilinpidon tuoteveroissa ja omaisuustuloissa ja -menoissa on virheitä, jotka korjataan 29.3.2018. Korjaus pienentää BKT:n muutosta noin 0,1 %-yksikköä ja julkinen alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa noin 0,2 %-yksikköä.

8.9.2017 Kirjautumisongelmia uudessa PX-Web-versiossa

Uudessa Px-Web-versiossa on ollut ongelmia kirjautumisen kanssa, pahoittelemme tilannetta ja korjaamme sen mahdollisimman pian. Tietokannan tiedot ovat edelleen käytettävissä vanhassa versiossa osoitteessa: http://pxdata.stat.fi/database/tilastokatsaus/databasetree_fi.asp

1.9.2017 Tilastokatsauksen verkkoversio päivittyy uuteen PX-Web-versioon

Tilastokeskuksen Tilastokatsaus-verkkoversio löytyy nyt uudesta osoitteesta:

https://pxhopea2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tilastokatsaus

tai Tilastokeskuksen tietokannat sivun kautta:

http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html

Suorat linkit vanhan palvelimen taulukoihin eivät enää toimi, vaan ne pitää muuttaa uudelle palvelimelle. Palvelussa tapahtuvat muutokset eivät muuten edellytä toimenpiteitä käyttäjiltä. Palvelun peruskäyttö säilyy pääosin ennallaan, vaikka käyttöliittymä hieman muuttuu.

Muutoksen taustalla on versionvaihto uuteen PX-Web –palvelinsovellukseen. Käyttäjällä on uuden version myötä mahdollisuus mm. tallentaa poimittuja tietoja aiempaa uudempiin tiedostomuotoihin (esim. Excel xlsx ja json-stat). Kehitystyö jatkuu ja tulevaisuudessa käyttäjällä on mm. mahdollista tallentaa omia hakuja uudelleenkäytettäväksi. Näistä ja muista uusista ominaisuuksista tiedotamme myöhemmin.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita uusista kehittämiskohteista.

Lisätietoja teknisistä muutoksista antaa tarvittaessa Hans Baumgartner (hans.baumgartner@stat.fi) ja sisällöllisistä asioista Sari Vahala (sari.vahala@stat.fi).

 

30.5.2017 Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita päivitetään 30.5.2017 julkistuksen jälkeen

 

Ansiotasoindeksi julkaistiin 30.5.2017 uudella perusvuodella 2015=100. Uudistuksen takia tietokantataulukot päivitetään vasta julkistuksen jälkeen, mahdollisimman pian.

16.5.2017 Tilastokatsauksen verkkoversio päivittyy uuteen PX-Web-versioon

Tilastokeskuksen Tilastokatsaus-verkkoversio löytyy 16.5. lähtien uudesta osoitteesta. Muutoksen taustalla on versionvaihto uuteen PX-Web –palvelinsovellukseen. Käyttäjällä on uuden version myötä mahdollisuus mm. tallentaa poimittuja tietoja aiempaa uudempiin tiedostomuotoihin (esim. Excel xlsx ja json-stat).Palvelussa tapahtuvat muutokset eivät edellytä toimenpiteitä käyttäjiltä.

Palvelun peruskäyttö säilyy pääosin ennallaan, vaikka käyttöliittymä hieman muuttuu. Vanha versio Tilastokatsauksen verkkoversiosta on tarvittaessa käytössä vielä kesän yli (suljetaan 30.06.2017) alla löytyvästä osoitteesta. Sekä uusi että vanha versio päivittyvät ajantasaisesti ja molemmissa on sama tietosisältö.

Tilastokatsauksen uusi versio: https://pxhopea2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tilastokatsaus

Tilastokatsauksen vanha versio: http://pxdata.stat.fi/database/tilastokatsaus/databasetree_fi.asp

Sekä tietenkin myös Tilastokeskuksen tietokantasivulta: /tup/tilastotietokannat/index.html

 

15.5.2017 Palveluissa saattaa esiintyä pieniä katkoksia

 

Tietoturvariskin vuoksi palvelimille tehdään tietoturvapäivityksiä, jotka voivat aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoksia.

10.3.2017 Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Vuoden 2017 muutokset

Toimipaikoittaiset ja toimialoittaiset painot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2015 tilannetta.

Kausitasoitusmallit on päivitetty

Aikasarjojen kausitasoitusmallien päivitys tehdään kerran vuodessa. Mallien päivityksen johdosta kausitasoitettu sarja ja trendisarja voivat muuttua. Pääsääntöisesti mallien päivityksestä johtuvat muutokset ovat vähäisiä.

24.9.2015 Korjaus Tuotannon suhdannekuvaajaan

Tuotannon suhdannekuvaajan taulukkoa "Tuotannon suhdannekuvaaja 1996M01-" on korjattu.

20.4.2015 Linja-auto ja kuorma-autoliikenteen indeksit

Linja-autoliikenteen ja kuorma-autoliikenteen kustannusindeksien tuotanto yleisinä yhteiskuntatilastoina on lakkautettu 19.1.2015. Taulukot poistetaan palvelusta. Lisätietoja lakkautuksesta löytyy osoitteesta: /ajk/tiedotteet/2014/uutinen_040_2014-12-18.html .

15.9.2014 Tilastopäivityksissä teknisiä ongelmia

Tilastopäivitykset viivästyvät teknisten ongelmien vuoksi. Pahoittelemme viivettä.

11.7.2014 Maksutasetilastoinnin muutos

Maksutasetilastointi on siirtynyt Suomen Pankista Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Kuukausitiedotteet on julkaistu Tilastokeskuksen verkkopalvelun kautta ensimmäistä kertaa 11.7.2014. Tässä yhteydessä on julkaistu myös tietokantataulukot.

Uusien tilastostandardien aiheuttamat muutokset maksutasetilastointiin

17.6.2013 Rakentamisen liikevaihtokuvaajan taulukko palautettu palveluun

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2010=100 tietokantataulukko on palautettu palveluun. Taulukon määräindeksin tietoja on korjattu ajankohdalta 1/2012-3/2013 toimialalta F rakentaminen ja 42 Maa- ja vesirakentaminen sekä ajankohdalta 1-3/2013 toimialalta 43 Erikoistunut rakennustoiminta.

14.6.2013 Rakentamisen liikevaihtokuvaajan taulukko poistettu palvelusta

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2010=100 tietokantataulukko on poistettu palvelusta taulukossa olevien virheiden johdosta. Taulukko palautetaan korjattuna palveluun mahdollisimman pian.

20.5.2013 Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Indeksin painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 1995=100, laatiminen on lopetettu.

Perusvuosiuudistuksen myötä on aloitettu uutena katujen ja ratojen ylläpidon indeksien laadinta. Katujen, teiden ja ratojen ylläpidon indeksit muodostavat yhdessä ylläpidon kokonaisindeksin. Ylläpidon osaindeksi - teiden ylläpito- vastaa vanhaa kunnossapitoindeksiä.

15.4.2013 Palvelualojen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Palvelualojen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 15.4.2013.

Perusvuoden vaihdon yhteydessä indeksit on laskettu uudelleen v. 2010 alusta. Tässä yhteydessä aineisto on saattanut tarkentua ja siinä on huomioitu mm. viimeisimmät luokitustietojen muutokset. Vaikutukset ovat laadullisia ja näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutokset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, eivätkä vaikuta aikasarjojen tulkintaan tai suhdannekuvaan. Vanhalla perusvuodella (2005=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

Samassa yhteydessä tilaston julkistuksissa siirrytään käyttämään alkuperäisistä indekseistä laskettua muutosprosenttia työpäiväkorjatun sijaan. Työpäiväkorjatut indeksisarjat julkaistaan kuitenkin edelleen tietokantataulukossa.

15.4.2013 Teollisuuden liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 15.4.2013.

Perusvuoden vaihdon yhteydessä indeksit on laskettu uudelleen v. 2010 alusta. Tässä yhteydessä aineisto on saattanut tarkentua ja siinä on huomioitu mm. viimeisimmät luokitustietojen muutokset. Vaikutukset ovat laadullisia ja näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutokset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, eivätkä vaikuta aikasarjojen tulkintaan tai suhdannekuvaan. Vanhalla perusvuodella (2005=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

12.4.2013 Rakentamisen liikevaihtokuvaajan perusvuosi vaihtuu

Rakentamisen liikevaihtokuvaajassa siirrytään käyttämään perusvuotta 2010=100 tammikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran uudella perusvuodella 12.4.2013.

Perusvuoden vaihdon yhteydessä indeksit on laskettu uudelleen v. 2010 alusta. Tässä yhteydessä aineisto on saattanut tarkentua ja siinä on huomioitu mm. viimeisimmät luokitustietojen muutokset. Vaikutukset ovat laadullisia ja näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutokset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, eivätkä vaikuta aikasarjojen tulkintaan tai suhdannekuvaan. Vanhalla perusvuodella (2005=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

Samassa yhteydessä määräindeksin painorakenne on päivitetty vuoden 2010 mukaiseksi ja indeksit on laskettu uudelleen vuoden 2010 tiedoista eteenpäin.

10.4.2013 Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto siirtyy käyttämään perusvuotta 2010=100

Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto siirtyy käyttämään perusvuotta 2010=100 helmikuun 2013 tiedoista alkaen. Tiedot julkaistaan uudella perusvuodella ensimmäisen kerran 10.4.2013.

26.3.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoissa muutoksia

Valtakunnallinen ja alueelliset Työllisyyskatsaukset tuotetaan tammikuun 2013 tiedoista lähtien kuntapohjaisina entisen toimistopohjaisuuden sijasta. Kuntapohjaisissa tiedoissa alueen tiedot lasketaan siihen kuuluvien kuntien summana. Kunnan tiedot puolestaan perustuvat esim. työnhakijana olevan henkilön asuinkuntaan ja työnantajan ilmoittaman työpaikan sijaintikuntaan. Aikaisemmin käytetyt toimistopohjaiset tiedot perustuivat henkilön ja työnantajan asiointitoimistoon. Alueen tilastointiperusteen muutos vaikuttaa jonkin verran alueellisten lukujen jakautumaan. Lisätietoja muutoksista löytyy osoitteesta: http://www.tem.fi/files/35843/TVT_2013_muutokset.pdf

8.3.2013 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010=100

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa on siirrytty käyttämään perusvuotta 2010 tammikuun 2013 tilastosta alkaen.

28.6.2011 Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tammi-huhtikuun 2011 tiedot on korjattu

Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa on havaittu virhe, joka vaikuttaa aiemmin julkaistuihin tammi-huhtikuun 2011 volyymi-indeksin lukuihin. Alkuvuoden virheelliset luvut on nyt korjattu tilastojulkistuksiin ja tietokantoihin sekä asiakkaille toimitettuihin aineistoihin.

Virheellä ei ole vaikutusta muiden tilastojen, kuten kansantalouden tilinpidon tai tuotannon suhdannekuvaajan antamaan suhdannekuvaan.

Virheen syynä oli, että vuodenvaihteessa tapahtunut painorakenteen tarkistus ei ollut päivittynyt laskentajärjestelmään. Sen vuoksi kolminumeroisten toimialojen sisällä yritysten suuruusluokittaiset painot olivat jääneet virheellisiksi indeksin laskennassa.

Oheiseen taulukkoon on koottu merkittävimpien toimialojen korjatut ja aiemmin julkistetut virheelliset tiedot.

Merkittävimpien toimialojen korjatut tiedot tammi-huhtikuussa 2011

Vuosi 2011: muutosprosentti vuodentakaisesta (alkuperäinen sarja)  
Toimiala tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu
Koko teollisuus (BCDE) korjattu 3,4 4,2 5,5 4,4
Koko teollisuus (BCDE) vanha 3,8 4,6 5,8 2,4
Teollisuus (C) korjattu 4,3 5,1 5,9 6,2
Teollisuus (C) vanha 4,7 5,5 6,3 3,8
Metsäteollisuus (16-17) korjattu 2,6 -7,3 12,4 -2,6
Metsäteollisuus (16-17) vanha 2,3 -6,9 17,1 -2,6
Kemianteollisuus (19-22) korjattu -1,8 3,5 3,9 22,9
Kemianteollisuus (19-22) vanha 5,1 8,2 5,7 11,0
Metalliteollisuus (24-30) korjattu 7,6 11,3 7,8 3,5
Metalliteollisuus (24-30) vanha 5,7 11,3 6,5 2,5

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391 

 

17.6.2011 Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä virheitä

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuoden 2011 julkistuksissa on havaittu virheitä. Taulukot on poistettu palvelusta. Ilmoitamme mahdollisimman pian, milloin korjatut tiedot ovat saatavilla.

18.2.2011 Kuluttajahintaindeksi uudistui

Tilastokeskus on uudistanut kuluttajahintaindeksiä. Kuluttajahintaindeksin perusajankohtaa päivitetään viiden vuoden välein, koska kotitalouksien kulutuksessa tapahtuu muutoksia. Uuden indeksin perusvuosi on 2010. Samalla indeksin painorakenne ja hintaseurannan hyödykekori on päivitetty vastaamaan uuden perusvuoden kulutusta. Lisätietoja uudistuksesta: /ajk/tiedotteet/2011/tiedote_001_2011-02-18.html

30.8.2010 Ansiotasoindeksin taulukkoa korjattu

Taulukkoa Ansiotasoindeksi 2005=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain on korjattu. Taulukossa oli virheellisesti edellisen julkistuksen mukaisia pistelukuja vuosien 2009 ja 2010 indekseissä. Lisätietoja Harri Nummila, puh (09) 1734 3235.

9.8.2010 Neljännesvuositilinpidon taulukoita korjattu

Neljännesvuositilinpidon taulukoita Huoltotase neljänneksittäin 1990N1 ja Kansantulo neljänneksittäin 1990N1 on korjattu. Lisätietoja Antti Pasanen, Puh. (09) 1734 2629.

16.6.2010 Neljännesvuositilinpidon taulukoita korjattu uudelleen

Neljännesvuositilinpidon viitevuoden 2000 hintaisia taulukoita on korjattu uudelleen. Lisätietoja Antti Pasanen, Puh. (09) 1734 2629.

11.6.2010 Neljännesvuositilinpidon taulukoita korjattu

Neljännesvuositilinpidon taulukoista Huoltotase neljänneksittäin 1990N1- ja Kansantulo neljänneksittäin 1990N1- puuttuivat taloustoimen '- siitä kotimainen kysyntä' viitevuoden 2000 hintaiset tiedot sekä volyymitiedot. Ne on nyt lisätty taulukoihin.

1.6.2010 Tilaston Rakennus- ja asuntotuotanto taulukkoa korjattu

Taulukon Rakennus- ja asuntotuotanto 1990-2010 tiedot aloitetuista rakennuksista vuodelta 2009 on korjattu. Lisätietoja: Kaj Isaksson, puh. (09) 1734 3633.

17.2.2010 Kuluttajahintaindeksin Kulutushyödykkeiden keskihinnat taulukkoa korjattu

Kuluttajahintaindeksin Kulutushyödykkeiden keskihinnat taulukon tiedot tammikuun 2010 osalta olivat virheellisiä. Virhe johtui kuluttajahintaindeksin tietojärjestelmän ongelmasta, joka nyt on korjattu. Virheelliset tiedot olivat näkyvissä 15.2.2010 klo 9.00 - 17.2.2010. klo 14.00

4.2.2010 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit taulukkoa korjattu

Taulukosta Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit puuttui vuoden 2008 touko- - joulukuun tiedot.

10.12.2009

Tilastokatsauksen Internet tietokannan tietosisältöä uudistetaan vastaamaan paremmin Tilastokatsaus paperijulkaisun sisältöä. Uudistuksesta johtuen joidenkin taulujen tietosisältö on supistunut.

10.12.2009 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Tilastokeskus on laskenut lopulliset indeksit vuosille 2007 ja 2008. Ennakollisen kuukausivolyymi-indeksin laskenta perustuu noin 1000 toimipaikan tai yrityksen otokseen. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Tarkempia tietoja tilaston kuvauksesta oheisessa osoitteessa /meta/til/atoi.html. Tarkimman toimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavan toimialan tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta.

8.10.2009 Tuotannon suhdannekuvaajaa korjattu

Keskiviikkona 7.10. klo 9:00 julkistetun Tuotannon suhdannekuvaajan tiedoissa oli virheitä. Virheiden vuoksi taulukko poistettiin StatFinistä. Korjattu taulukko vietiin takaisin 8.10. klo 9:00.

28.8.2009 Ansiotasoindeksin (2005=100) taulukkoa korjattu

Taulukosta Ansiotasoindeksi 2005=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain on korjattu vuoden 2007 koko vuoden luku työnantajasektorista muut.

Päivitetty 13.6.2022