Driften av tjänsten Findikator avbruten

Statistikcentralen har tills vidare avbrutit driften av tjänsten Findikator, som är tekniskt föråldrad och bristfällig i fråga om tillgänglighet. Mer information om avbrytandet.

Var finns de mest använda uppgifterna nu?

De mest använda uppgifterna i tjänsten Findikator finns i följande källor:

Rådgivning och informationstjänst

Vi hjälper dig att hitta de statistikuppgifter du behöver och att tolka statistik. Vi erbjuder också handledning i hur man använder statistikdatabaser.

Vår telefonrådgivning är öppen vardagar kl. 8.00–16.00. Vi besvarar dina frågor inom loppet av två arbetsdagar.

Tips för dig som letar efter information

Statistikcentralens databaser är en bra källa för statistikuppgifter, tabeller och data.

Via listan med vanliga frågor får du bland annat veta hur du hittar folkmängden per kommun och de vanligaste namnen samt anvisningar för beräkning av hyreshöjningar.

Statistikguiderna (på finska) ger dig mer tips om hur man hittar och tolkar statistisk information.