Offentlighetslagen

Enligt offentlighetslagen (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet) skall myndigheter, därmed även Statistikcentralen, göra upp och tillhandahålla beskrivningar på de datasystem de upprätthåller, varur framgår datasystemets ändamål och vilka uppgifter som lagrats i det samt om uppgifterna är offentliga eller sekretessbelagda samt på vad sekretessen grundar sig på.

Statistikcentralens har utarbetat beskrivningar över statistik och dataskyddsbeskrivningar.

Information om offentlighetslagen och dess tillämpning finns på dataombudsmannens webbsidor.