Dataskyddslagstiftning

Vid behandlingen av personuppgifter tillämpas fr.o.m. den 25 maj EU:s allmänna dataskyddsförordning. Mera information finns på dataombudsmannens byrås webbplats.