Ämnen
Miljö och natur

Växthusgasutsläppen 2021 på samma nivå som året innan, markanvändningssektorn utsläppskälla för första gången

meddelande | Växthusgaser 2021

Ändring

I rapporteringen av utsläpp och upptag av växthusgaser inleds en ny period – uppgifterna publiceras med de GWP-koefficienter som anges i IPCC:s fjärde och femte utvärderingsrapport.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen exklusive sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 47,7 miljoner ton CO₂-ekv., vilket är 0,07 miljoner ton mindre än år 2020. Markanvändningssektorn (LULUCF) var för första gången en nettoutsläppskälla, med 2,1 miljoner ton CO₂-ekv.

Viktiga punkter

  • De totala utsläppen av växthusgaser exklusive markanvändningssektorn var 47,7 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021 – en minskning på 0,2 % från året innan.
  • Markanvändningssektorn (LULUCF) var för första gången en nettoutsläppskälla då dess utsläpp översteg upptagen, dvs. den mängd kol som under året bundits till olika lager, med 2,1 miljoner ton CO₂-ekv. Skogsmarkens nettosänka var -6,7 miljoner ton CO₂-ekv.
  • Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 3 % från året innan och uppgick således till 27,2 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021. Utsläppen inom utsläppshandeln ökade med 4 % och uppgick således till 20,3 miljoner ton CO₂-ekv.
  • Rapporteringen av snabbestimat för 2021 är den första rapporteringen för perioden 2021–2030 i anslutning till EU:s klimat- och energipaket 2030. De klimatmål som fastställts i EU-förordningar för utsläppshandels-, bördefördelnings- och markanvändningssektorn är en del av EU:s nationellt fastställda insats inom ramen för Parisavtalet.

Ändring

I rapporteringen av utsläpp och upptag av växthusgaser inleds en ny period – uppgifterna publiceras med de GWP-koefficienter som anges i IPCC:s fjärde och femte utvärderingsrapport.
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Päivi Lindh
överaktuarie
029 551 3778
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef