Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Biobränslenas andel av energiförbrukningen i vägtrafiken steg till 18 procent år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var energiförbrukningen i inrikestrafiken 171 petajoule (PJ) år 2021 och ökade därmed med 3,0 procent från året innan. Av detta var vägtrafikens andel störst, 93 procent. Den totala andelen av flytande biobränslen ökade till 18 procent i vägtrafiken. Den sammanlagda andelen av andra alternativa energikällor, dvs. naturgas och flytande naturgas (LNG) samt biogas och el, steg till 3 procent i trafiken.

Horisontell stapelgrupp över förbrukningen av energikällor i vägtrafiken efter komponent åren 2021 och 2020. Förbrukningen av den största energikällan i vägtrafiken, dvs. den fossila delen av dieseloljan, minskade med omkring 8 procent, medan förbrukningen av biogen diesel ökade väsentligt. Biogen diesel var den tredje största energikällan i vägtrafiken. Näst mest användes motorbensin i vägtrafiken, och dess andel av den fossila förbrukningen var på samma nivå åren 2020 och 2021. Biogen bensin i vägtrafiken ökade med 22 procent.

Huvudpunkter

  • Energiförbrukningen i inrikestrafiken var totalt 171 PJ år 2021 och ökade med 3,0 % från året innan. Av denna mängd förbrukade vägtrafiken 93 %. Förbrukningen av energikällor i vägtrafiken ökade med 3,6 % från året innan.
  • I inrikes sjötrafik ökade energiförbrukningen med 6 % och i spårtrafiken med 1 %, medan förbrukningen i inrikes flygtrafik minskade med 27 %.
  • De flytande biobränslenas andel av alla energikällor i vägtrafiken steg till 18 % år 2021. År 2020 var motsvarande andel 11 %.
  • År 2021 uppgick mängden dieselbränsle i vägtrafiken till 104 PJ och dess andel av energikällorna i vägtrafiken var 66 %. Andelen biogen diesel av mängden dieselbränsle var 22 %. Motorbensinens andel av energikällorna i vägtrafiken var 33 %. Bioandelen av bensin i motorbensin var 9 %.
  • Elens andel som energikälla i vägtrafiken var 0,5 % år 2021 och biogasens 0,3 %. Elförbrukningen i vägtrafiken ökade med 13 % och förbrukningen av biogas med 26 %.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Energikälla
  • Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton)
  • Transportsektorn
Uppdaterad:
22.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Enni Sanasvuori
överaktuarie
029 551 3058
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef