Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 7,9 procent under första kvartalet 2024

meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2024, 1:a kvartal

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 7,9 procent under första kvartalet 2024 jämfört med året innan. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 9,1 procent och priserna på kött och animaliska produkter med drygt 7,2 procent.

Viktiga punkter

  • Producentpriset på mjölk sjönk med 11,6 % under första kvartalet 2024 jämfört med året innan. Producentpriset var omkring en tredjedel högre än prisnivån för indexets basår 2020.
  • Producentpriset på kött sjönk med 2,7 % under första kvartalet 2024 jämfört med året innan. Årsförändringen av producentpriset på kött vände neråt för första gången sedan år 2021.
  • Spannmålspriset sjönk med 13,8 % under första kvartalet 2024 jämfört med året innan. Spannmålspriset har jämnats ut till en nivå som är ungefär hälften högre jämfört med prisnivån för basåret 2020.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Ansvarig avdelningschef