Ämnen
Företag

Konkurser

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över konkurser beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar vid tingsrätterna. Uppgifterna fås från Justitieministeriet. Anhängiggjorda konkurser offentliggörs månatligen och slutbehandlade en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för konkurser och företagssaneringar Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - februari 2022 totalt 402 konkurser, dvs. 13 konkurser (3,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 1808, vilket är 907 årsverken (33,4 procent)…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna