Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2022

Antalet konkurser ökade med 16 procent år 2021 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–december 2021 totalt 2 473 konkurser, dvs. 338 konkurser (15,8 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 11 491, vilket är 615 årsverken (5,7 procent) fler än året innan. Jämfört med motsvarande period år 2019 minskade antalet konkurser med 5,7 procent.


Källa: Konkurser 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/12/konk_2021_12_2022-01-17_tie_001_sv.html