Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.2.2022

Antalet konkurser ökade i januari 2022 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes i januari 2022 totalt 212 konkurser, dvs. 81 konkurser (61,8 procent) fler än i januari året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 998, vilket är 267 årsverken (36,5 procent) fler än året innan. Jämfört med motsvarande period år 2020 minskade antalet konkurser med 28,4 procent.


Källa: Konkurser 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2022/01/konk_2022_01_2022-02-16_tie_001_sv.html