Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.5.2007

Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä

Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna 2006 joka toinen 18 – 64-vuotias eli lähes 1,7 miljoonaa henkeä. Aikuiskoulutukseen osallistuminen on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2000.

Naiset osallistuvat aikuiskoulutukseen miehiä aktiivisemmin – heistä lähes kolme viidestä ja miehistä harvempi kuin joka toinen oli viime vuonna ollut koulutuksessa. Vuodesta 1980 lähtien on naisten osallistumisaktiivisuus ollut vähintään 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin miesten (kuvio 1).

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, Opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdyn Aikuiskoulutustutkimus 2006:n ennakkotiedoista. Aikuiskoulutustutkimusta varten haastateltiin vuoden 2006 helmi-kesäkuussa 4 370 iältään 18 – 64-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksen perusraportti julkaistaan vuonna 2008.

Kuvio 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen tutkimusvuosina 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18-64-vuotias väestö)

Kuvio 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen tutkimusvuosina 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18-64-vuotias väestö)

Työssä käyvät osallistuivat aikuiskoulutukseen työttömiä useammin. Pitkän pohjakoulutuksen saaneet ja korkeassa ammattiasemassa toimivat olivat olleet aikuiskoulutuksessa useammin kuin lyhyen pohjakoulutuksen saaneet tai alemmassa asemassa toimivat. Myös asuinalueella oli merkitystä koulutukseen osallistumisessa. Etelä-Suomen läänissä asuvista oli aikuiskoulutusta saanut useampi kuin muualla Suomessa asuvista. Oulun läänissä oli koulutusta saatu vähiten.

Suurin osa aikuiskoulutuksesta liittyi työhön tai ammattiin

Suurin osa aikuiskoulutuksesta on ammatillista eli koulutukseen oli osallistuttu työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi. Tällaisessa koulutuksessa oli vuonna 2006 ollut melkein 1,3 miljoonaa eli puolet työvoimaan kuuluvista (työssä käyvistä ja työttömistä). Työhön tai ammattiin liittyvästä koulutuksesta tapahtui suurin osa työnantajan tuella eli se oli ns. henkilöstökoulutusta. Vuonna 2006 henkilöstökoulutusta sai työssä käyvistä palkansaajista 57 prosenttia eli noin 1,1 miljoona palkansaajaa.

Yli 500 000 aikuista opiskeli muuten kuin työhön liittyen

Joka kuudes eli hiukan yli 500 000 iältään 18 – 64-vuotiasta (pois lukien opiskelijat ja varusmiehet) osallistui vuonna 2006 aikuiskoulutukseen muista kuin työhön liittyvistä syistä. Tällaiset yleissivistävät tai harrastuksiin liittyvät opinnot kiinnostivat naisia selvästi enemmän kuin miehiä; opiskelijoista peräti kaksi kolmesta oli naisia. Osallistumisaktiivisuus vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvään koulutukseen ei ole juurikaan muuttunut vuodesta 1990 lähtien.

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006 ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkistukset
Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 21.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2007-05-21_tie_001_fi.html