Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.6.2008

Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä

Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna 2006 joka toinen 18–64-vuotias eli yli 1,7 miljoonaa henkilöä. Aikuiskoulutukseen osallistuminen on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla kuin se oli vuonna 2000.

Naiset osallistuivat aikuiskoulutukseen miehiä aktiivisemmin – heistä lähes kolme viidestä ja miehistä harvempi kuin joka toinen oli ollut koulutuksessa. Vuodesta 1980 lähtien on naisten osallistumisaktiivisuus ollut noin 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin miesten.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustarve on vähentynyt vuosituhannen alusta, vaikka koulutuksen hyödyt arvioidaankin korkealle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, Opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdystä Aikuiskoulutustutkimus 2006:sta. Tutkimusta varten haastateltiin vuoden 2006 helmi–kesäkuussa 4 370 iältään 18–64-vuotiasta henkilöä.

Osallistumistiedot ovat 21.5.2007 julkaistujen ennakkotietojen päivityksiä laajennettuna uusilla, aikuiskoulutustarvetta kuvaavilla tiedoilla. Tutkimuksen perusraportti Pohjanpää, Niemi, Ruuskanen: Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2006 julkaistaan Tilastokeskuksen Koulutus-sarjassa 3.6.2008.

Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18-64-vuotias väestö)

Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18-64-vuotias väestö)

Työssä käyvät osallistuivat aikuiskoulutukseen työttömiä useammin. Pitkän pohjakoulutuksen saaneet ja korkeassa ammattiasemassa toimivat olivat olleet aikuiskoulutuksessa useammin kuin lyhyen pohjakoulutuksen saaneet tai alemmassa asemassa toimivat. Myös asuinalueella oli merkitystä koulutukseen osallistumisessa. Etelä-Suomen läänissä asuvista oli aikuiskoulutusta saanut useampi kuin muualla Suomessa asuvista. Oulun ja Lapin lääneissä oli koulutusta saatu vähiten.

Suurin osa aikuiskoulutuksesta liittyi työhön tai ammattiin

Suurin osa aikuiskoulutuksesta on ammatillista eli koulutukseen oli osallistuttu työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi. Tällaisessa koulutuksessa oli vuonna 2006 ollut melkein 1,3 miljoonaa eli puolet työvoimaan kuuluvista (työssä käyvistä ja työttömistä).

Työhön tai ammattiin liittyvästä koulutuksesta tapahtui suurin osa työnantajan tuella eli se oli niin sanottua henkilöstökoulutusta. Vuonna 2006 henkilöstökoulutusta sai työssä käyvistä palkansaajista 57 prosenttia. Määränä tämä vastaa noin 1,1 miljoona palkansaajaa.


Yli 500 000 aikuista opiskeli muuten kuin työhön liittyen

Joka kuudes eli hiukan yli 520 000 iältään 18–64-vuotiasta (pois lukien opiskelijat ja varusmiehet) osallistui vuonna 2006 aikuiskoulutukseen muista kuin työhön tai ammattiin liittyvistä syistä. Tällaiset harrastus- tai yleissivistystavoitteiset opinnot kiinnostivat naisia selvästi enemmän kuin miehiä: opiskelijoista peräti kaksi kolmesta oli naisia. Osallistumisaktiivisuus vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvään koulutukseen ei ole juurikaan muuttunut vuodesta 1990 lähtien.

Aikuiskoulutustarve vähentynyt tällä vuosituhannella

Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustarve on vähentynyt vuosituhannen alusta. Vuonna 2006 lähes joka toinen (43 prosenttia) 18–64-vuotias koki tarvitsevansa lisää ammattitaitoa tai uraa edistävää koulutusta, kun vastaava osuus vuonna 2000 oli 11 prosenttiyksikköä korkeampi. Näin siitäkin huolimatta, että yli 60 prosenttia arveli tutkimusvuonna 2006 lisäkoulutuksesta olevan hyötyä työtehtävien hoitamisessa, uuden työpaikan saamisessa sekä muutoinkin uralla etenemisessä.

Sen sijaan vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvän koulutuksen tarve on säilynyt ennallaan, noin 34 prosentissa vuosina 2000–2006.

Aikuiskoulutustutkimus 2006:n tuloksia on julkaistu myös raportissa Pohjanpää, Niemi ja Ruuskanen (2008): Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2006. Koulutus 2008. Tilastokeskus. Helsinki.


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (372,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 3.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_tie_001_fi.html