Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2009

Aikuisten koulutukseen osallistuminen yleistä Pohjoismaissa

Pohjoismaissa (Norja, Ruotsi, Suomi) asuvat 25–64-vuotiaat osallistuivat koulutukseen muualla Euroopassa asuvia useammin. Eniten koulutukseen osallistuivat ruotsalaiset, joista oli koulutuksessa ollut yhden vuoden aikana lähes kolme henkeä neljästä. Suomessa ja Norjassakin osallistumisaste nousi yli 50 prosentin. Lähimmäksi Pohjoismaita sijoittui Iso-Britannia, missä koulutukseen osallistui noin joka toinen. Tiedot käyvät ilmi eurooppalaisesta aikuiskoulutustutkimuksesta (EU-AES), joka toteutettiin vuosina 2005-2008 kaikkiaan 29 Euroopan maassa.

Tutkintoon johtavaan (formaaliin) koulutukseen osallistuivat eniten Iso-Britanniassa asuvat 25–64-vuotiaat. Heistä osallistuneita oli noin 15 prosenttia. Seuraavaksi eniten koulutukseen oli osallistuttu Pohjoismaissa, joista Ruotsin osallistumisaste oli 13 prosenttia ja Suomen ja Norjan kolme prosenttiyksikköä vähemmän.

Muu kuin tutkintoon johtava (non-formaali) koulutus on Pohjoismaissa 25–64-vuotiaille selvästi yleisempää kuin muualla Euroopassa. Ruotsi on tähän koulutusmuotoon osallistumisessa omaa luokkaansa, siellä osallistuneita oli noin seitsemän henkeä kymmenestä. Myös Suomessa ja Norjassa osallistuneita oli useampi kuin joka toinen. Muista maista yli 40 prosentin osallistumisasteeseen pääsivät vain Saksa ja Slovakia.

Koulutukseen osallistuminen 12 kuukauden aikana eräissä Euroopan maissa vuosina 2005-2007 (25–64-vuotias väestö)

Koulutukseen osallistuminen 12 kuukauden aikana eräissä Euroopan maissa vuosina 2005-2007 (25–64-vuotias väestö)

Koulutukseen osallistuneista 25–64-vuotiaista eniten opetustunteja saivat Unkarissa asuvat. He olivat koulutuksessa keskimäärin 220 tunnin verran. Puolassa ja Espanjassa keskimääräinen opetustuntien määrä osallistuneilla oli reilut 170 tuntia. Yli 150 tuntiin päästiin myös Latviassa, Suomessa ja Ruotsissa.

Eniten opetustunteja henkeä kohden laskettuna saatiin Pohjoismaissa. Ruotsissa opetustuntien määrä oli kaikkein korkein, 114 tuntia henkeä kohden. Suomessa 25–64-vuotias oli koulutuksessa keskimäärin 86 tunnin verran, ja Norjassa kymmenen tuntia vähemmän.

Tutkintoon johtavassa (formaalissa) koulutuksessa selvästi eniten opetustunteja osallistunutta kohden laskettuna saivat Saksassa asuvat 25–64-vuotiaat, muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa taas Espanjassa ja Unkarissa asuvat vastaavan ikäiset. Opetustunteja henkeä kohden laskettuna oli formaalissa koulutuksessa eniten Ruotsissa asuvilla. Seuraavina tulivat järjestyksessä Saksa, Suomi ja Norja. Non-formaalin koulutuksen korkein opetustuntien määrä henkeä kohti laskien oli Pohjoismaissa. Ruotsissa ja Suomessa asuvilla opetustuntien määrä henkeä kohti laskien oli likipitäen yhtä suuri (noin 50 tuntia), Norjassa noin kymmenen tuntia alhaisempi.

Suomalaiset maksavat koulutuksestaan vähiten. Suomessa asuva 25–64-vuotias koulutukseen osallistunut maksoi tutkimusvuoden aikana koulutuksestaan keskimäärin vajaat 300 euroa. Myös Latviassa, Bulgariassa ja Liettuassa koulutukseen osallistuneiden omat kustannukset jäivät alle 400 euron. Eniten, yli 1500 euroa osallistunutta kohden, maksoivat Kreikassa ja Norjassa asuvat.

Erityisesti formaali (tutkintoon johtava) koulutus oli Suomessa osallistujille edullista. Tässä koulutusmuodossa keskimääräinen itse kustannettu osuus oli Suomessa ainoastaan noin 150 euroa osallistunutta kohden, kun muista vertailumaista ainoastaan Ruotsissa ja Latviassa päästiin juuri ja juuri alle 400 euron.


Lähde: EU Adult Education Survey, Eurostat

Lisätietoja: Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, Irja Blomqvist (09) 1734 3221, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (432,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Eurooppalainen vertailu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/04/aku_2006_04_2009-04-24_tie_001_fi.html