Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.6.2013

Aikuiskoulutuspäivien määrä henkeä kohden laskenut

Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna 2012 joka toinen 18–64-vuotias eli yli 1,7 miljoonaa henkeä. Aikuiskoulutukseen osallistuneiden määrä ja osuus aikuisista on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuosina 2000 ja 2006, mutta koulutuspäivien määrä henkeä kohden laskettuna on laskenut vuodesta 2000 lähes neljä päivää vuoteen 2012.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutkimus 2012:n ennakkotiedoista. Aikuiskoulutustutkimusta varten haastateltiin vuoden 2012 elo-joulukuussa 4 100 iältään 18–69-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksen perusraportti julkaistaan vuonna 2014. Tutkimus toteutettiin Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena ja osana Euroopan unionin Aikuiskoulutustutkimusta.

Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 koulutuspäivien määrän ja osallistumisosuuden mukaan (18–64-vuotias väestö)

Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 koulutuspäivien määrän ja osallistumisosuuden mukaan (18–64-vuotias väestö)

Suurin osa aikuiskoulutuksesta liittyi työhön tai ammattiin

Suurin osa aikuiskoulutuksesta oli ammatillista eli koulutukseen oli osallistuttu työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi (vastaajan oman arvion mukaan). Tällaisessa koulutuksessa oli vuonna 2012 ollut runsas 1,3 miljoonaa eli yli puolet työvoimaan kuuluvista (työssä käyvistä ja työttömistä).

Työhön tai ammattiin liittyvästä koulutuksesta tapahtui suurin osa työnantajan tuella eli oli ns. henkilöstökoulutusta. Vuonna 2012 henkilöstökoulutusta sai kaikista palkansaajista 59 prosenttia, mikä määränä vastaa noin 1,1 miljoonaa palkansaajaa.

Samoin kuin aikuiskoulutuspäivien määrä on henkilöstökoulutuksen määrä palkansaajaa kohti laskenut. Kun vuonna 2006 oli 18–64-vuotiasta palkansaajaa kohti laskettuna henkilöstökoulutusta keskimäärin noin kuusi ja puoli päivää, niin vuonna 2012 vastaava luku oli enää reilut viisi päivää.

Lähes 520 000 aikuista opiskeli muuten kuin työhön liittyen

Joka kuudes eli lähes 520 000 iältään 18–64-vuotiasta (pois lukien opiskelijat ja varusmiehet) osallistui vuonna 2012 aikuiskoulutukseen muista kuin työhön liittyvistä syistä. Tällaiset yleissivistävät tai harrastuksiin liittyvät opinnot kiinnostivat naisia selvästi enemmän kuin miehiä. Osallistumisaktiivisuus vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvään koulutukseen ei ole juurikaan muuttunut vuodesta 1990 lähtien.


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 09 1734 2488, Timo Ruuskanen 09 1734 3620, aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (350,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2012/01/aku_2012_01_2013-06-13_tie_001_fi.html