Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2013

Antalet vuxenutbildningsdagar per person har minskat

År 2012 deltog varannan 18–64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning, dvs. i utbildning som anordnas särskilt för vuxna. Antalet deltagare i vuxenutbildning och andelen av vuxenbefolkningen har i stort sett varit på samma nivå som åren 2000 och 2006, men antalet utbildningsdagar per person har minskat med nästan fyra dagar från år 2000 till år 2012.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i Vuxenutbildningsundersökningen 2012. För vuxenutbildningsundersökningen intervjuades under augusti-december 2012 sammanlagt 4 100 personer i åldern 18–69 år. En basrapport om undersökningen publiceras år 2014. Undersökningen genomfördes som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och undervisnings- och kulturministeriet och som en del av Europeiska unionens vuxenutbildningsundersökning.

Deltagande i vuxenutbildning efter antal utbildningsdagar och andel deltagare åren 1990, 1995, 2000, 2006 och 2012 (befolkning i åldern 18–64 år)

Deltagande i vuxenutbildning efter antal utbildningsdagar och andel deltagare åren 1990, 1995, 2000, 2006 och 2012 (befolkning i åldern 18–64 år)

Största delen av vuxenutbildningen hade anknytning till arbete eller yrke

Största delen av vuxenutbildningen var yrkesutbildning, dvs. orsaken till att personen deltog var arbete eller yrke (enligt svarspersonens egen uppskattning). År 2012 hade drygt 1,3 miljoner personer deltagit i en dylik utbildning, dvs. hälften av dem som hörde till arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa).

Största delen av den utbildning som hade anknytning till arbete eller yrke skedde med arbetsgivarens stöd, s.k.personalutbildning. År 2012 fick 59 procent av alla löntagare personalutbildning, vilket motsvarar omkring 1,1 miljoner löntagare.

Liksom antalet vuxenutbildningsdagar har antalet personalutbildningsdagar per löntagare minskat. Då antalet personalutbildningsdagar per 18–64-årig löntagare i genomsnitt var omkring sex och en halv dagar år 2006, var motsvarande siffra år 2012 inte mer än drygt fem dagar.

Nästan 520 000 vuxna i utbildning med anknytning till fritid eller hobbyer

Av alla 18-64-åringar deltog ungefär en sjättedel, dvs. nästan 520 000 personer, i allmänbildande eller intresseinriktad vuxenutbildning år 2012. Dylika allmänbildande studier eller studier i anslutning till hobbyer intresserade kvinnor i klart större utsträckning än män. Deltagaraktiviteten när det gäller utbildning med anknytning till fritid eller hobbyer har inte ändrats nämnvärt sedan år 1990.


Källa: Undersökning om vuxenutbildning 2012 preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Niemi 09 1734 2488, Timo Ruuskanen 09 1734 3620, aikuiskoulutus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Finländarnas läs- och kulturvanor 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2012/01/aku_2012_01_2013-06-13_tie_001_sv.html