Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2012

Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä

Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Yritykset antoivat kannettavan laitteen ja mobiilin Internet-yhteyden lähes kolmannekselle yritysten henkilökunnasta. Tiedot on kerätty Tilastokeskuksen kyselytutkimuksella keväällä 2012 ja ne koskevat vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Mobiilin Internetin käyttö keväällä 2012, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten henkilökunnasta

Mobiilin Internetin käyttö keväällä 2012, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten henkilökunnasta

Kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 31 prosenttia käytti kannettavaa laitetta, jossa oli Internet-yhteys matkapuhelinverkossa. Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää tällaista laitetta informaation ja viestinnän (72 %) toimialalla. Harvimmin henkilöstö käyttää tällaista laitetta vähittäiskaupan (8 %), majoitus- ja ravintolatoiminnan (15 %) sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla (17 %). Suuruusluokittain tarkasteltuna erot ovat erikokoisissa yrityksissä varsin pienet, vaihdellen pienimpien yritysten 27 prosentista suurimpien yritysten 33 prosenttiin.

Jo 78 prosentilla yrityksistä on ainakin yksi kannettava laite jolla voi käyttää Internetiä työasioissa matkapuhelinverkossa. Toimialoittain laite on yleisimmin informaation ja viestinnän toimialalla 98 prosentissa yrityksistä ja harvimmin vähittäiskaupassa 56 prosentilla. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 70 prosentilla ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 98 prosentilla oli tällainen laite. Kannettavalla tietokoneella Internetiä voi työasioissa käyttää 73 prosentissa yrityksistä ja älypuhelimella 68 prosentissa yrityksistä.

Mobiileja Internet-yhteyksiä työntekijöilleen antavista yrityksistä 93 prosentissa sillä voitiin käyttää yrityksen sähköpostia, 70 prosentissa käyttäjillä oli pääsy yrityksen dokumentteihin ja yrityksen liiketoimintasovelluksiakin voi käyttää 57 prosentissa näistä yrityksistä.

Mobiilin Internetin käyttöä estäviä tai rajoittavia tekijöitä oli mobiilia Internetiä käyttävissä yrityksissä yleisimmin matkapuhelinverkon yhteysongelmat (31 %), mutta myös tietoturvaan liittyvät riskit (28 %), liiketoimintasovellusten integroinnin ongelmat (27 %) ja muut syyt esim. tiedon tai taidon puute (26 %) nähtiin kaikki suhteellisen yleisinä esteinä tai rajoitteina. Yhteyksien kalleutta mobiilia Internetiä käyttävissä yrityksissä pidettiin harvimmin estävänä tai rajoittavana tekijänä (18 %).

Yrityksissä jotka eivät käytä mobiilia Internetiä 68 prosenttilla ei ollut tarvetta mobiileihin Internet-yhteyksiin työasioissa. Muuten yleisimmin nähtiin estävänä tai rajoittavana tekijänä tietoturvaan liittyvät riskit (28 %), mutta myös muut syyt esim. tiedon tai taitojen puute (25 %), liiketoimintasovellusten integroinnin ongelmat (24 %) ja yhteyksien kalleus (23 %) nähtiin yleisinä esteinä tai rajoitteina. Yrityksissä, joissa ei käytetä mobiilia Internetiä, pidettiin yhteysongelmia harvimmin estävänä tai rajoittavana tekijänä (16 %).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (618,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2012/icte_2012_2012-11-27_tie_001_fi.html