Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.11.2014

Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset käyttävät pilvipalveluna sähköpostia, 33 prosenttia yrityksistä, sekä tiedostojen tallentamista, 27 prosenttia yrityksistä. Yleisin este pilvipalvelujen käytölle on tiedon tai asiantuntemuksen puute. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksesta.

Pilvipalvelujen käyttö, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä

Pilvipalvelujen käyttö, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä

Toimialoittain pilvipalvelut on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 81 prosentissa yrityksistä ja harvimmin vähittäiskaupan toimialalla 33 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10-19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 45 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 63 prosenttia käyttää pilvipalveluja.

Julkista pilveä, jossa samoilla palvelimilla palvellaan useita asiakkaita, käytti 40 prosentti kaikista yrityksistä. Yksityistä pilveä, jossa palvelin on varattu vain palvelun ostajan käyttöön käytti 14 prosenttia yrityksistä.

Kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (33%) ja tiedostojen tallennusta (27%). Myös kirjanpitosovellusten (20%), toimisto-ohjelmien (20%), yrityksen tietokantojen ylläpito (19%) ja asiakkuuden hallinta (15%) olivat suhteellisen yleisiä pilvipalvelujen käyttötarkoituksia. Laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti vain 7 prosenttia yrityksistä.

Yritykset, jotka eivät käytä pilvipalveluja pitivät useimmin käytön esteenä liian vähäistä tietoa tai asiantuntemusta (42%). Epävarmuustekijät estivät myös pilvipalvelujen käyttöä suhteellisen monilla, sillä tietoturvariskejä ja epävarmuutta tietojen sijainnista piti pilvipalvelujen käytön esteenä 28 prosenttia ja epävarmuutta oikeudellisista kysymyksistä 23 prosenttia näistä yrityksistä. Myös pilvipalvelujen hinta on este varsin monelle yritykselle sillä korkeita kustannuksia piti esteenä 26 prosenttia yrityksistä.

Pilvipalvelujen käytön esteetš

Pilvipalvelujen käytön esteetš
1) Osuus yrityksistä, joilla ei ole käytössä pilvipalveluita

Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2014 ja ne koskevat vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (529,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_tie_001_fi.html