Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2012

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi edelleen heinä- syyskuussa

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 0,3 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Menot kasvoivat vastaavasti 1,6 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 1,3 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kokonaistulot kasvoivat 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 1,1 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot pienenivät 74 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten pienenivät valtion saamat tulo- ja varallisuusverokertymä sekä pääomatulot. Tuotannon ja tuonnin verot verot kasvoivat. Valtion kokonaismenot lisääntyivät 631 miljoonaa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Menoista kasvoi eniten maksetut muut tulonsiirrot sekä välituotekäyttö. Sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 198 miljoonaa euroa. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut. Sosiaaliturvarahastojen kokonaismenot kasvoivat 716 miljoonaa euroa. Eniten menoista kasvoi maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 365 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista kasvoivat markkinatuotos sekä saadut muut tulonsiirrot. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 441 miljoonalla eurolla. Eniten menoista kasvoivat välituotekäyttö, palkansaajakorvaukset sekä pääoman bruttomuodostus.

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot eivät kasvaneet edellisestä neljänneksestä. Vastaavaasti valtion kokonaismenot kasvoivat 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Menoista kasvoi eniten maksetut pääomansiirrot. Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten markkinatuotos. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Menoista kasvoivat eniten välituotekäyttö. Sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuloista kasvoi eniten saadut sosiaaliturvamaksut. Sosiaaliturvarahastojen kokonaismenot kasvoivat 2,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Menoista kasvoivat eniten maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendi aikasarjat on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 18.12.2012 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran maaliskuun 2013 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 3 neljännes 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (381,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2012/03/jtume_2012_03_2012-12-20_tie_001_fi.html