Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.12.2014

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi 33 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa

Korjaus . Julkistuksen otsikkoa ja tekstiä korjattu 12.1.2015. Korjaukset on merkitty punaisella.

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,5 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 0,6 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 33 miljoonalla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat 1,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 1,1 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi (Korjaus. Kuviota korjattu 12.1.2015.)

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi (Korjaus. Kuviota korjattu 12.1.2015.)

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat kolmannella neljänneksellä 12,2 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,0 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot kasvoivat 1,1 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,2 miljardia euroa. Valtion alijäämä oli 1,7 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat kolmannella neljänneksellä 11,3 miljardia euroa. Ne vähenivät 0,2 miljardia euroa eli 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat vain saadut muut välittömät verot ja markkinattomien tuotteiden myynnit. Eniten tuloista vähenivät saadut muut tulonsiirrot, jotka vähenivät 0,2 miljardia euroa edellisen vuoden kolmannesta neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat kolmannella neljänneksellä 11,8 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,2 miljardilla eurolla eli 1,9 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat palkansaajakorvaukset ja muu välituotekäyttö. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi edellisestä vuodesta ollen 0,5 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat kolmannella neljänneksellä 6,7 miljardia euroa ja kokonaismenot 5,8 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,1 miljardia euroa eli 1,9 % ja kokonaismenot 0,2 miljardia euroa eli 2,9 %. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni 0,04 miljardia euroa ollen 0,9 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat kolmannella neljänneksellä 4,7 miljardia euroa. Tulojen muutos vuodentakaisesta neljänneksestä oli 9,6 prosenttia. Tulojen kasvu johtui saatujen sosiaaliturvamaksujen ja muiden tulonsiirtojen kasvusta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,4 miljardia euroa ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 5,1 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli 253 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,5 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot kasvoivat 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat edellisen neljänneksen tasolla. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,2 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,9 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,9 prosenttia ja menot kasvoivat 0,1 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 15.12.2014 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 26.3.2015.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 3. neljännes 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (412,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 19.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2014/03/jtume_2014_03_2014-12-19_tie_001_fi.html