Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2011

Kuluttajien luottamus heikentynyt - omaan talouteen uskotaan

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 15,4, kun se huhtikuussa oli 17,8 ja maaliskuussa 17,7. Toukokuussa luottamus talouteen oli kuitenkin samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja hieman vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. toukokuuta 1 461 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset kuluttajan omasta taloudesta paranivat hieman toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät. Näkemykset omista säästämismahdollisuuksista olivat kuitenkin edelleen valoisat. Sen sijaan kuluttajien arviot Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä laskivat toukokuussa jopa pitkän ajan keskimääräistä huonommiksi. Omakohtaista työttömyyden uhkaa ei juuri koettu. Toukokuussa kuluttajat arvelivat hintojen nousevan nopeasti ja pitivät säästämistä kannattavana lainanoton ja kestotavaroiden ostamisen sijasta.

Toukokuussa 32 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 36 ja 19 prosenttia ja viime vuoden toukokuussa 43 ja 21 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aikaisemmin osuudet olivat 27 ja 12 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 34 prosenttia odotti toukokuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 30 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 35 ja 23 prosenttia ja vuosi sitten synkät 28 ja 38 prosenttia.

Toukokuussa 17 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 12 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämäkin osuudet olivat vielä vuosi sitten synkät: 15 ja 18 prosenttia. Toukokuussa 45 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 26 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden toukokuussa 2,3 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Toukokuussa 63 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 54 prosenttia kuluttajista. Huhtikuussa vastaava osuus oli 61 prosenttia ja vuosi sitten 67 prosenttia. Toukokuussa kuitenkin yhtä moni kuin aiemmin eli 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista vain 38 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuukautta aikaisemmin vastaava osuus oli 45 prosenttia ja vuosi sitten 51 prosenttia. Silti monet kotitaloudet suunnittelivat toukokuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi asunnon korjauksiin ja sisustukseen tai harrastusvälineiden ja kodintekniikan hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja aiempaa useampi eli 10 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden toukokuussa 17 ja 7 prosenttia.

Kuluttajabarometrin toukokuun haastatteluissa tiedusteltiin myös erilaisten laitteiden ja yhteyksien omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot julkaistaan seuraavan kuluttajabarometrin tietojen yhteydessä kesäkuun lopussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 05/2010 04/2011 05/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,4 22,9 -6,5 15,8 17,8 15,4 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 10,3 8,2 10,0 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,5 52,2 10,9 49,3 49,0 46,5 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,4 25,3 -27,1 10,0 8,3 3,7 +/-
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,5 27,6 -51,1 -6,5 5,9 1,6 +/-
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 1,0 7,6 -18,8 -0,8 6,0 6,2 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 2,3 3,3 3,4  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,2 41,8 -14,2 25,8 20,1 8,8 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,3 36,8 -19,6 16,5 16,7 18,0 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,4 42,0 -47,1 22,2 13,3 6,7 -

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Marika Männistö , kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (457,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2011/05/kbar_2011_05_2011-05-27_tie_001_fi.html