Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus: Yli 30 000 erillistä pientaloa korjausten tarpeessa

Suomessa asuinrakennukset ovat suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa. Riippumatta siitä missä tarkastelluista rakennustyypissä asunto sijaitsee, pitää omistusasujista vähintään 65 prosenttia asuinrakennustaan hyvä- tai erittäin hyväkuntoisena. Kerrostalojen ja erillisten pientalojen kunto on omistusasujien kokemusten perusteella laskenut vuodesta 2013. Poiketen muista rakennustyypeistä rivitaloissa kunto on hieman kohentunut vuodesta 2013.

Asuinrakennusten kunto Suomessa omistusasujien kokemuksen perusteella

Asuinrakennusten kunto Suomessa omistusasujien kokemuksen perusteella

Omistusasujat kokevat erilliset pientalot useammin huonokuntoiseksi, kuin kerros- ja rivitalot. 2,9 prosenttia erillisistä pientaloista koetaan joko huono- tai erittäin huonokuntoisiksi. Tämä osuus vastaa koko maan tasolla 33 000 taloa. Vuodesta 2013 osuus on kasvanut 9 prosenttia.

Asuinrakennusten kunto Suomessa omistusasujien kokemuksen perusteella

    Kunto
Talotyyppi Vuosi Erittäin huono Huono Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä
Kerrostalo 2013 0,7 2,0 26,2 57,0 14,1
2014 0,3 1,8 27,2 56,7 13,9
2015 0,3 1,3 28,6 56,6 13,2
Omakoti- ja paritalo 2013 0,4 2,3 28,4 55,6 13,3
2014 0,7 2,3 29,9 53,5 13,6
2015 0,7 2,3 31,5 53,7 11,8
Rivitalo 2013 0,1 1,0 28,2 58,4 12,3
2014 0,6 1,4 25,4 61,4 11,2
2015 0,0 0,8 27,3 60,1 11,7

Omistusasujilta kerättiin tieto siitä kuinka suuri osa korjauskustannuksista on kulunut työkustannuksiin. Vuonna 2015 työn osuus kerros- ja rivitaloasuntojen sekä omakoti- ja paritalojen korjauskustannuksista on kasvanut vuodesta 2014. Kerrostaloasuntojen korjauskustannuksista työn osuus on suurin, noin 40 prosenttia. Rivitaloasuntojen korjauskustannuksista työn osuus on yli 30 prosenttia ja omakoti- ja paritalojen kohdalla alle 30 prosenttia.

Työn osuus omistusasuntojen korjauksista

  Korjauskustannukset, miljoonaa euroa Työkustannukset korjauksista, miljoonaa euroa Työn %-osuus korjauksista 2015 Työn %-osuus korjauksista 2014
Kerrostalo 513 211 41 40
Omakoti- ja paritalo 3 096 881 28 27
Rivitalo 333 117 35 32

Omistusasuntojen, omakoti- ja paritalojen korjauksiin tehtiin vuonna 2015 itse ja talkootyönä yhteensä 8,9 miljoonaa työpäivää (8 tuntia). Se on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Ylivoimaisesti suurin osa, 7,1 miljoonaa työpäivää kului omakoti- ja paritalojen korjaamiseen. Kerrostaloissa sijaitsevien omistusasuntojen korjauksiin kului 1,1 miljoonaa työpäivää ja rivitaloissa sijaitsevien asuntojen korjauksiin 630 tuhatta työpäivää.

Itse tehty ja talkootyö omistusasuntoihin vuonna 2015 tehdyissä korjauksissa, tuhatta työpäivää

  Oma työ Talkootyö Yhteensä
2015 2014 2015 2014 2015 2014
Kerrostalo 931 683 157 161 1 087 844
Omakoti- ja paritalo 5 753 5 818 1 387 860 7 141 6 677
Rivitalo 535 660 97 145 632 804
Yhteensä 7 219 7 161 1 641 1 166 8 860 8 325

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2015, Katsaus: Yli 30 000 erillistä pientaloa korjausten tarpeessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2015/01/kora_2015_01_2016-08-29_kat_001_fi.html