Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.8.2016

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat yli kuudella miljardilla eurolla vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,3 miljardilla eurolla vuonna 2015. Yhteenlasketut korjauskustannukset kasvoivat 9 prosenttia vuoden 2014 tasosta. Vuosina 2014 ja 2013 korjauskustannukset olivat samalla tasolla. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,1 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,5 miljardia euroa ja rivitaloasuntoihin 690 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,97 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 510 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 350 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 330 miljoonalla eurolla.

Luvuissa on arvonlisävero mukana. Asunnon omistajan itse tehdyissä korjauksissa ei ole huomioitu oman työn arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2015, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2015 Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 486 115 245 847 625 749
Asunnon keittiö 338 114 133 585 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 425 104 135 664 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 880 182 784 1 846 1 620 1 510
Talotekniikka 578 99 841 1 518 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 389 39 152 580 509 352
Taloyhtiön sisätilat .. 31 195 226 202 154
Yhteensä 3 096 685 2 485 6 266 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2015 aikana 48,0 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 29,7 €/m² ja omakotitaloissa 24,2 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Julkisivuremontti on suunnitteilla yli 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä, samoin kuin piharemontti. Kattoremontti on suunnitteilla 19 prosentilla, käyttövesijärjestelmäremontti 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Teollisuus ja varastorakennuksia korjattiin 900 miljoonalla eurolla

Tilastokeskus on selvittänyt ensimmäistä kertaa teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset. Niitä korjattiin 919 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Kerrosalaan suhteutettuna korjauskustannukset olivat teollisuus- ja varastorakennuksissa 11 €/m².

Julkisia palvelurakennuksia korjattiin 1,2 miljardilla eurolla, toimistorakennuksia miljardilla eurolla ja liikerakennuksia 670 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Näiden rakennusryhmien korjauskustannukset on laskettu vuoden 2014 kustannusten sekä myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Arvion mukaan toimistorakennusten korjauskustannukset kasvoivat 13 prosenttia vuodesta 2014. Julkisten palvelurakennusten ja liikerakennusten korjauskustannukset pysyivät viime vuotisella tasolla.

Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Vuosi Rakennuksen käyttötarkoitus
  Teollisuus- ja varastorakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset
2013 . 2) . 2) . 2) 1 298
2014 . 2) 669 910 1 223 1)
2015 919 668 1) 1 032 1) 1 229 1)
1) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella
2) Liike- ja toimistorakennuksien korjauskustannukset selvitettiin ensikertaa vuodelta 2014 ja teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset vuodelta 2015.

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2015/01/kora_2015_01_2016-08-29_tie_001_fi.html