Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus: Työn osuus omistusasuntojen korjauskustannuksista on noin kolmannes

Omistusasujilta on tiedusteltu arviota ostetun työn osuudesta korjauskustannuksissa. Omaa tai talkootyötä ei ole laskettu mukaan korjauskustannuksiin. Tiedot on saatavissa alkaen vuoden 2014 korjauksista.

Koko aikasarjan työn osuus on pysytellyt kolmasosan tuntumassa korjauskustannuksista. Talotyypeittäin tarkasteltuna vuosi 2019 poikkeaa muista vuosista siten, että rivitaloasunnoissa työn osuus on poikkeuksellisen suuri ja kerrostaloasunnoissa poikkeuksellisen pieni. Omakoti- ja paritaloissa työn osuus on pysynyt viimevuotisella tasolla.

Työn osuus kustannuksista, prosenttia

Vuosi talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalo asunnot Kerrostalo asunnot Talotyypit yhteensä
2014 27 32 40 29
2015 28 35 41 31
2016 29 34 38 31
2017 32 38 40 33
2018 29 34 44 31
2019 30 42 34 31

Vaikka työn osuus korjauskustannuksista pysyi edellisvuoden tasolla, ostettuun työhön käytetty rahamäärä laski 10 prosenttia vuodesta 2018. Työhön käytetty rahamäärä on 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Työn osuus kustannuksista, miljoona euroa

Vuosi talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalo asunnot Kerrostalo asunnot Talotyypit yhteensä
2014 716 99 212 1 024
2015 881 117 211 1 210
2016 990 91 206 1 288
2017 918 99 212 1 229
2018 961 101 226 1 289
2019 885 128 152 1 165

Vuonna 2019 omistusasuntojen ja omakoti- ja paritalojen korjauksiin tehtiin itse tai talkootyönä yhteensä 7,2 miljoonaa työpäivää (8 tuntia = työpäivä). Itse tai talkootyönä tehdyn työn määrä laski edellisvuodesta 22 prosenttia. Vuoteen 2014 verrattuna määrä on 14 prosenttia vähemmän. Pudotus johtuu erityisesti omakoti- ja paritaloissa sekä rivitaloasunnoissa tehdyn oman työn määrän merkittävästä vähenemisestä. Usean vuoden tarkastelussa 2019 näyttäytyy poikkeuksellisena vuotena, minkä takia kannattaa pidättäytyä kovin suoraviivaisista johtopäätöksistä.

Itse tehty ja talkootyö omistusasuntoihin tehdyissä korjauksissa, tuhatta työpäivää

talotyyppi työtyyppi
  Oma työ Talkootyö Yhteensä
vuosi vuosi vuosi
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Kerrostalo asunnot 806 641 759 609 931 683 143 137 213 206 157 161 949 778 972 815 1088 844
Omakoti- ja paritalot 4 755 6 875 5 877 6 009 5 753 5 818 1 064 839 1 154 1 439 1 387 860 5 819 7 714 7 031 7 448 7 140 6 678
Rivitalo asunnot 339 611 441 474 535 660 89 91 102 130 97 145 429 701 543 604 632 805
Yhteensä 5 900 8 127 7 078 7 092 7 219 7 161 1 296 1 067 1 469 1 775 1 641 1 166 7 197 9 194 8 547 8 867 8 860 8 327

Asunto-osakeyhtiöitä on pyydetty arvioimaan työkustannusten osuutta korjauskustannuksista. Työkustannusten osuus kaikista korjauskustannuksista sekä rivi- että kerrostaloyhtiöissä on noin puolet. Verrattuna vuoteen 2018 työnosuus korjauskustannuksista laski kerrostaloyhtiöissä ja kasvoi rivitaloyhtiöissä.

Työkustannusten osuus asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuksista talotyypeittäin, miljoonaa euroa

Talotyyppi Vuosi Korjauskustannukset yhteensä Työkustannukset Työn osuus korjauskustannuksista
Rivitaloyhtiöt 2014 434 221 50,9
2015 352 168 47,7
2016 428 215 50,2
2017 515 264 51,3
2018 422 212 50,3
2019 402 213 53,1
Kerrostaloyhtiöt 2014 1 824 900 49,3
2015 1 972 1 017 51,6
2016 2 013 1 100 54,6
2017 2 012 1 016 50,5
2018 1 724 858 49,8
2019 1 918 903 47,1

Lähde: Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. rakennusyritysten korjaukset 2019, Katsaus: Työn osuus omistusasuntojen korjauskustannuksista on noin kolmannes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2019/01/kora_2019_01_2020-06-11_kat_001_fi.html