Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.6.2020

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,0 miljardilla eurolla vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,0 miljardilla eurolla vuonna 2019. Korjauksiin käytetty rahamäärä laski 4,2 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Laskua on erityisesti omakoti- ja paritaloasuntojen sisätiloihin kohdistuneissa korjauksissa. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,0 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,4 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 710 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,9 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 450 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 400 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 310 miljoonalla eurolla.

Luvuissa on arvonlisävero mukana. Korjauskustannuksissa ei ole mukana omalle työlle ja talkootyölle laskettua arvoa. Rivi- ja kerrostaloissa taloyhtiöt vastaavat ulkopintojen ja rakenteiden, talotekniikan, piha-alueen ja piha-rakennusten sekä taloyhtiön sisätilojen korjauksista. Omistusasujat vastaavat asunnon märkätilojen, keittiön, asuin- ja muiden tilojen korjauksista.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2019, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2019 Kaikki 2018 Kaikki 2017 Kaikki 2016 Kaikki 2015 Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 434 164 199 797 902 788 918 847 625 749
Asunnon keittiö 235 74 138 447 760 582 568 585 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 265 68 118 451 596 506 657 664 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 853 190 642 1 685 1 655 1 787 2 037 1 846 1 620 1 510
Talotekniikka 781 115 931 1 827 1 661 1 791 1 762 1 518 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 390 63 123 575 494 540 486 580 509 352
Taloyhtiön sisätilat . 35 222 256 240 219 192 226 202 154
Yhteensä 2 958 708 2 372 6 039 6 307 6 213 6 622 6 266 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2019 aikana 42,5 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 28,3 €/m² ja omakotitaloissa 22,3 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Julkisivuremontti ja kattoremontti on suunnitteilla 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. Piha-alueen remontointi on suunnitteilla 18 prosentilla. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 16 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 14 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen korjauskustannukset vuonna 2019 olivat 448 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 446 miljoonaa euroa.


Lähde: Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. rakennusyritysten korjaukset 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2019/01/kora_2019_01_2020-06-11_tie_001_fi.html