Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2019

Huumeisiin ja alkoholiin kuolleita aiempaa enemmän

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan Suomessa kuoli vuonna 2018 huumausaineisiin 261 henkilöä, mikä on 61 enemmän kuin edellisenä vuonna. Huumausainekuolemien määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna. Eniten lisääntyivät 20–29-vuotiaiden kuolemat. Suurin osa huumausainekuolemista oli tapaturmaisia moniainemyrkytyksiä, joissa huumeen osuus oli merkittävin.

Huumekuolemat 2006–2018 (EMCDDA:n määritelmä)

Huumekuolemat 2006–2018 (EMCDDA:n määritelmä)

Huumeiden pitkäaikaiskäytöstä aiheutuneet kuolemat lisääntyivät suhteessa eniten. Vuonna 2018 näitä yleensä huumeriippuvuudesta aiheutuvia kuolemia oli 49, kun niitä edellisenä vuonna oli 29. Suurin osa (65 %) huumausainekuolemista oli kuitenkin tapaturmaisia myrkytyskuolemia, joita vuonna 2018 oli 169. Määrä on suurempi kuin edellisinä vuosina. Lisäksi vuonna 2018 huumeilla tehtiin 35 itsemurhaa, mikä oli 13 enemmän kuin edellisvuonna.

Huumausainekuolemista valtaosa on moniainemyrkytyksiä, joissa henkilö on käyttänyt huumeiden ohella esimerkiksi psyykenlääkkeitä ja/tai alkoholia. Yleisintä oli huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäyttö. Kolme neljästä huumekuolemasta liittyi opioidien liikakäyttöön. Vaikuttavimmat aineet olivat suurelta osin synteettisiä lääkeopioideja.

Vuonna 2018 huumeisiin liittyviä kuolemia oli 100 000 asukasta kohden 4,7. Kuolleisuus huumeisiin on Suomessa muiden Pohjoismaiden tavoin korkeampaa kuin muualla Euroopassa. Huumeisiin kuolleista oli miehiä yli 70 prosenttia, mutta huumeilla tehdyistä itsemurhista valtaosa oli naisten tekemiä.

Suomessa huumekuolemat painottuvat nuorempiin ikäryhmiin kuin Euroopassa keskimäärin. Huumeisiin kuolleiden keski-ikä oli miehillä 33 vuotta ja naisilla 39 vuotta. Kasvua tapahtui lähes kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten lisääntyivät 20–29-vuotiaiden kuolemat. Huumeisiin kuolleiden suurin ikäryhmä oli 25–29-vuotiaat miehet.

Huumausaineisiin liittyvät kuolemat ikäryhmittäin 2017–2018 (EMCDDA:n määritelmä)

Huumausaineisiin liittyvät kuolemat ikäryhmittäin 2017–2018 (EMCDDA:n määritelmä)

Huumausainekuolemat voidaan määritellä monella tavalla. EU:n Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen määritelmässä (EMCDDA:n Selection B-luokitus) huumeiksi luokitellaan opioidit, kannabis ja sen johdokset sekä muita hallusinogeenejä ja väärinkäyttöön soveltuvia psykostimulantteja, kuten amfetamiini ja sen johdokset.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleiden määrä kasvoi vuonna 2018

Vuonna 2018 alkoholin aiheuttamat kuolemat lisääntyivät edellisvuodesta, mutta jäivät kuitenkin selvästi huippuvuosista 2007–2009, jolloin alkoholiin kuoli yli 2 000 henkilöä. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi 1 683 henkeä, joista miehiä oli 1 269 ja naisia 414. Lisäystä edellisvuoteen oli yli 100 henkeä. Kolme neljästä alkoholisyihin menehtyneistä oli 55 vuotta täyttänyt. Alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemista oli 3 prosenttia.

Alkoholin aiheuttamat kuolemat sisältävät alkoholiperäisiä tauteja ja tapaturmaisen alkoholimyrkytyksen. Yli puolet alkoholikuolemista johtui alkoholin käytön aiheuttamista maksasairauksista. Alkoholiset sydän- ja maksasairaudet sekä alkoholimyrkytykset lisääntyivät edellisvuodesta.

Vuonna 2018 alkoholimyrkytyskuolemien määrä kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2006 jälkeen. Niihin kuoli 255 henkilöä, mikä oli yli 40 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Yli puolet kuolleista oli 45–64-vuotiaita miehiä. Alkoholimyrkytysten osuus kaikista alkoholikuolemista on pienentynyt kymmenessä vuodessa 26 prosentista 15 prosenttiin.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleet 2007–2018

Alkoholiperäisiin syihin kuolleet 2007–2018

Kuolemansyiden rakenne 2018

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Ikävakioitu kuolleisuus Ikävakioitu kuolleisuus
Kuolleita Kuolleita Kuolleita   %  Muutos
2017–2018,%
Muutos
2008–2018,%
Kuolleita yhteensä 54 523 27 182 27 341 100 –0,4 –12,1
Verenkiertoelinten sairaudet 18 827 9 547 9 280 35 –3,5 –28,4
Kasvaimet 12 902 6 883 6 019 24 –2,1 –6,5
Dementia, Alzheimerin tauti 10 120 3 273 6 847 19 +5,0 +47,1
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 2 387 1 506 881 4 +1,0 –18,2
Hengityselinten sairaudet 2 234 1 303 931 4 +5,8 –11,9
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 683 1 269 414 3 +7,7 –25,3
Itsemurhat 810 618 192 1 –2,7 –25,5
Muut kuolemansyyt 5 560 2 783 2 777 10 - -

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Taskinen 029 551 3648, Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (556,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_tie_001_fi.html