Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 1.6.2010

Luottolaitosten vuoden 2009 lopullinen tilinpäätöstilasto ilmestynyt

Suomessa toimi vuoden 2009 lopussa 313 kotimaista pankkia. Kotimaisista pankeista liikepankkeja oli 15, säästöpankkeja 35 ja osuuspankkeja 263 kappaletta. Pankeilla oli yhteensä 1 427 konttoria. Pankkeja oli 10 ja konttoreita 45 vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöksiä koskevista lopullisista tiedoista.

Kotimaisten pankkien arvonalentumis-ja luottotappiot

Kotimaisten pankkien arvonalentumis-ja luottotappiot

Vuonna 2009 kotimaisten pankkien arvonalentumis- ja luottotappiot 1) olivat 766 miljoonaa euroa. Niiden määrä yli kolminkertaistui edellisestä vuodesta. Arvonalentumis- ja luottotappioiden ennätysvuosi oli 1992, jolloin niitä kertyi kotimaisille pankeille 3 592 miljoonaa euroa. Vuonna 1992 arvonalentumis- ja luottotappioiden osuus kotimaisten pankkien taseen loppusummasta oli 2,8 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2009 oli vain 0,2 prosenttia, sillä myös pankkien taseet ovat nykyään huomattavasti suuremmat kuin 1990-luvulla. Arvonalentumis- ja luottotappioiden vuoden 2008 alkupuolella alkanut voimakas nousu taittui vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.

Kotimaisissa pankeissa työskenteli vuoden 2009 lopussa 24 400 henkilöä, mikä on lähes 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työtunnit alenivat henkilökunnan määrää nopeammin ja niiden vähennys oli 8 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Henkilökunnan ja työtuntien supistumisesta huolimatta henkilökunnalle maksetut palkat kasvoivat.

Suppeat ennakkotiedot luottolaitosten tuloslaskelmista ja taseista julkaistiin 1.4.2010. Ennakkotiedot tarkentuivat hieman. Luottolaitosten tuloslaskelmien ja taseiden lisäksi tämä julkistus sisältää tietoa muun muassa kulu- ja tuottoerien koostumuksesta, tilinpäätösten tunnusluvuista ja henkilökunnan määristä.

Käsitteellä kotimainen pankki tarkoitetaan tässä tilastossa Suomeen rekisteröityä talletuspankkia (ml. sen sivukonttorit ulkomailla). Listaus kaikista tilastoon sisältyvistä luottolaitoksista löytyy erillisestä liitetaulukosta.


1) Arvonalentumis- ja luottotappiot esitetään tässä tuloslaskelman erän ”Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista” mukaan.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 01.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/04/llai_2009_04_2010-06-01_tie_001_fi.html