Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.6.2011

Kotimaisten pankkien rahoituskate lähti kasvuun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 868 miljoonaa euroa. Rahoituskate kasvoi 17 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate nousi 40 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta. luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Rahoituskatteen paranemista selittää osaltaan laina- ja talletuskannan korkoeron eli korkomarginaalin parantuminen. Kotimaisten pankkien korkotuotot olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 1,6 miljardia euroa, mikä on 105 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Vuoden aikana korkotuotot lisääntyivät 224 miljoonaa. Korkokulut puolestaan vähenivät neljänneksen aikana 699 miljoonaan euroon, mikä on 143 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Vuoden aikana korkokulut kuitenkin kasvoivat 99 miljoonaa euroa. takaiseen.

Palkkiotuotot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 402 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli 9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot laskivat 60 prosenttia vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä 84 miljoonaa euroa. Tämä on 34 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 710 miljoonaa euroa, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 432 miljardia euroa. Taseet kasvoivat 22 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 5 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (310,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/01/llai_2011_01_2011-06-16_tie_001_fi.html