Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.4.2013

Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 669 miljoonaa euroa. Rahoituskate laski 11 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate sen sijaan nousi 12 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Rahoituskatteen supistumista edellisvuodesta selittää lähinnä kotimaisten pankkien korkotuottojen väheneminen. Korkotuotot olivat neljänneksen aikana 1,5 miljardia euroa, mikä on 566 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkotuotot vähenivät 199 miljoonaa euroa. Myös kotimaisten pankkien korkokulut vähenivät. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 806 miljoonaa euroa, mikä on 483 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut vähenivät 269 miljoonaa euroa. Korkokuluista vuoden neljännellä neljänneksellä 226 miljoonaa euroa kohdistui johdannaissopimuksiin ja muihin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin velkoihin.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 428 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli vajaat 7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot laskivat vajaat 11 prosenttia. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat neljänneksen lopussa 265 miljoonaa euroa.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin vuoden viimeisellä neljänneksellä 100 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden neljännellä neljänneksellä 434 miljoonaa euroa, mikä on 24 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 17 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 496 miljardia euroa. Taseet laskivat 7,8 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 3,9 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (310,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/04/llai_2012_04_2013-04-04_tie_001_fi.html