Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.4.2014

Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 756 miljoonaa euroa. Rahoituskate kasvoi 13 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate nousi 18 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen ja liikevoiton vuosimuutos neljänneksittäin, prosenttia

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen ja liikevoiton vuosimuutos neljänneksittäin, prosenttia

Rahoituskatteen kasvun edellisvuodesta selittää lähinnä kotimaisten pankkien korkokulujen väheneminen. Korkotuotot olivat neljänneksen aikana 1,4 miljardia euroa, mikä on 104 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkotuotot kasvoivat 9 miljoonaa euroa. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 615 miljoonaa euroa, mikä on 191 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut vähenivät 108 miljoonaa euroa. Korkokuluista vuoden neljännellä neljänneksellä 191 miljoonaa euroa kohdistui yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista, veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 154 miljoonaa euroa sekä johdannaissopimuksiin ja muihin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin velkoihin 140 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 459 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli vajaat 7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 4 prosenttia. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat neljänneksen lopussa 195 miljoonaa euroa.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin vuoden viimeisellä neljänneksellä 47 miljoonaa euroa. Tämä on 54 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden neljännellä neljänneksellä 427 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 16 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 458 miljardia euroa. Taseet laskivat 7,7 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,5 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/04/llai_2013_04_2014-04-03_tie_001_fi.html