Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.10.2019

Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 616 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2019 toisella neljänneksellä 1069 miljoonaa euroa ja liikevoitto 616 miljoonaa euroa. Suomen pankkisektori kasvoi vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehdyn merkittävän yritysjärjestelyn seurauksena, jonka vuoksi tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2019 toisella neljänneksellä 1397 miljoonaa euroa. Korkokulut puolestaan olivat 327 miljoonaa euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli 1069 miljoonaa euroa. Suhteessa vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen rahoituskate kasvoi huomattavasti suomalaisilla liikepankeilla. Ulkomaisten pankkien osalta rahoituskate puolestaan laski suhteessa vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen. Tähän vaikutti merkittävästi Suomen pankkisektorilla vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli toisella neljänneksellä noin 1,3 miljardia euroa. Suhteessa vuodentaikaiseen vastaavaan neljännekseen hallinnon kulut kasvoivat 514 miljoonaa. Palkkojen ja palkkioiden osuus hallinnon kuluista kasvoi 65,3 prosenttiin, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkojen ja palkkioiden osuus oli 50,7 prosenttia. Merkittävän yritysjärjestelyn vuoksi vuoden 2018 neljännen neljänneksen jälkeisten ajanjaksojen hallintokulut ovat huonosti vertailtavissa tätä aiempiin neljänneksiin.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 616 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Suhteessa vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen liikevoitto on lähes kaksinkertainen. Liikevoittoa eniten kasvattivat korko- ja palkkiotuotot. Merkittävän yritysjärjestelyn vuoksi vuoden 2018 neljännen neljänneksen jälkeisten ajanjaksojen liikevoitto on heikosti vertailtavissa tätä aiempien neljännesten liikevoittoon.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli noin 717 miljardia euroa. Tästä oman pääoman osuus oli noin 43 miljardia, joka oli keskimäärin 6 prosenttia taseiden yhteenlasketusta loppusummasta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli suurin osuuspankkien yhteenliittymän jäsenpankeilla, noin 12,2 prosenttia. Pienin oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli puolestaan ulkomaalaisilla pankeilla, noin 0,4 prosenttia. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta nousi 1,8 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Pankkisektorilla vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely vaikutti merkittävästi pankkien yhteenlaskettuun taseen ja oman pääoman loppusummaan.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/02/llai_2019_02_2019-10-11_tie_001_fi.html