Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.10.2019

Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 616 miljoner euro under andra kvartalet år 2019

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under andra kvartalet år 2019 till 1069 miljoner euro och rörelsevinsten till 616 miljoner euro. Banksektorn i Finland visade en tillväxt till följd av ett betydande företagsarrangemang under fjärde kvartalet 2018, vilket gör att uppgifterna inte till alla delar är jämförbara. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2019, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2019, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/02/llai_2019_02_2019-10-11_tie_001_sv.html