Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 16.4.2020

Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 1,6 miljardia euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä 1,1 miljardia euroa ja liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Suomen pankkisektori kasvoi vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehdyn merkittävän yritysjärjestelyn seurauksena, jonka vuoksi tämän jälkeiset neljännekset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aikaisempien neljännesten kanssa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä 2 miljardia euroa. Korkokulut puolestaan olivat 0,9 miljardia euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli 1,1 miljardia euroa. Suhteessa vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen rahoituskate kasvoi 8 prosenttia, joka on noin 84 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 kertyneet korkotuotot olivat yhteensä 8,1 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 16,3 prosenttia. Pankkien yhteenlasketut korkokulut olivat vuonna 2019 yhteensä 3,8 miljardia euroa, kun edeltävänä vuonna korkokulut olivat 4,2 miljardia. Suhteessa edelliseen vuoteen, rahoituskate kasvoi erityisesti suomalaisilla liikepankeilla. Tähän vaikutti Suomen pankkisektorilla vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli neljännellä neljänneksellä 1,4 miljardia euroa. Palkkojen ja palkkioiden osuus hallinnon kuluista oli 53,7 prosenttia, joka on noin 768 miljoonaa euroa. Palkkojen ja palkkioiden osuudessa ei tapahtunut muutosta suhteessa vuodentakaiseen vastaavaan neljännekseen.

Liikevoitto/-tappio

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 1596 miljoonaa euroa vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä. Pankkien liikevoitto laski suhteessa vuodentakaiseen vastaavaan neljännekseen 14,2 prosenttia, joka on noin 265 miljoonaa euroa. Merkittävän yritysjärjestelyn vuoksi vuoden 2018 neljännen neljänneksen jälkeisten ajanjaksojen liikevoitto on heikosti vertailtavissa tätä aiempien neljännesten liikevoittoon

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2019 lopussa oli 677 miljardia euroa. Taseiden yhteenlaskettu arvo kasvoi vuoden takaisesta 2,4 prosenttia, joka on noin 16 miljardia euroa. Oman pääoman osuus taseiden yhteenlasketusta loppusummasta oli keskimäärin 6,6 prosenttia, joka on noin 44 miljardia. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta laski edellisestä vuodesta 0,1 prosenttiyksikköä.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/04/llai_2019_04_2020-04-16_tie_001_fi.html